UA

Склад вченої ради Інституту народознавства НАН України

Склад Вченої ради

Інституту народознавства НАН України

затверджений на засіданні Бюро Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

(протокол № 4 від 23.05.2017 р., зі змінами відповідно до протоколу № 5 від 03.07.2018 р.)


 

Павлюк Степан Петрович – д.і.н., проф., акад. НАН України, директор Інституту, спеціальність 07.00.05, Голова Вченої ради;

 

Врочинська Ганна Володимирівна – к.мист., ст.н.с., заступник директора з наукової роботи, спеціальність 17.00.06;

 

Клімашевський Андрій Володимирович – к.мист., заступник директора з наукової роботи, спеціальність 17.00.05;

 

Пацай Тамара Анатоліївна – к.і.н., ст.н.с., учений секретар, спеціальність 07.00.05, Секретар Вченої ради;

 

Балагутрак Микола Петрович – к.і.н., ст.н.с., голова профкому Інституту, спеціальність 07.00.05;

 

Булгакова Людмила Петрівна – к.і.н., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу МЕХП, спеціальність 07.00.05;

 

Герус Людмила Мечиславівна – к.мист., ст.н.с., завідувач відділу народного мистецтва, спеціальність 17.00.06;

 

Демчук Марія Олексіївна – к.філол.н., ст.н.с., в.о. завідувача відділу історичної етнології, спеціальність 10.02.01;

 

Дяків Володимир Михайлович – к.філол.н., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу етнології сучасності, спеціальність 10.01.07;

 

Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна – д.мист., проф., проф. НАКК культури і мистецтва, спеціальність 17.00.06;

Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна – д.соціол.н., доц., в.о. завідувача відділу соціальної антропології, спеціальність 22.00.03;

Івашків Галина Михайлівна – к.мист., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу МЕХП, спеціальність 17.00.06;

 

Конопка Володимир Михайлович – к.і.н., молодший науковий співробітник відділу історичної етнології, голова Ради молодих вчених Інституту, спеціальність 07.00.05;

 

Король Софія Іванівна – к.мист., завідувач відділу мистецтвознавства, спеціальність 17.00.05;

 

Марков Ігор Георгійович – к.і.н., докторант, спеціальність 07.00.05;

 

Никорак Олена Іванівна – д.мист., проф., провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва, спеціальність 17.00.06;

 

Нога Олександр Павлович – к.мист., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства, спеціальність 17.00.06;

 

Сілецький Роман Броніславович – д.і.н., проф., завідувач кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 07.00.05;

 

Сокіл Василь Васильович – д.філол. н., проф., завідувач відділу фольклористики, спеціальність 10.01.07;

 

Тарас Ярослав Миколайович – д.і.н., проф., завідувач відділу етнології сучасності, спеціальність 07.00.05;

 

Яців Роман Миронович – к.мист., проф., проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, спеціальність 17.00.05.