UA

Академіку Степанові Павлюку - 65

                                     

2 січня 2013 року виповнилося 65 років від дня народження директора інституту народознавства НАН України академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Степана Павлюка.

  С.П.Павлюк  –  видатний учений, організатор  науки в західних регіонах України, один із фундаторів сучасної школи народознавства, масштабний культурний і громадський діяч, учасник процесів реформування академічної науки. Активна державницька, громадська і наукова позиція  С.П.Павлюка проявилась у різних сферах його діяльності. На посаді керівника академічного Інституту С.П.Павлюк реально впливає на позитивні тенденції в сучасній українській науці, багато робить для того, щоб результати наукових досліджень активно працювали на духовну і моральну ситуацію в Українській державі, щоб традиційні вартості українства не були усунуті з процесу формування нової генерації українців.
    Винятковою для української науки і культури стала активна позиція С.Павлюка у справі формування і реалізації Державної програми на мінімізацію наслідків аварії на Чорнобильській АС. Цілий ряд конструктивних розробок щодо подолання негативного впливу техногенного фактора на етнокультурну сферу були представлені вченим у Верховній раді України і були враховані при підготовці стратегічних державних документів з цієї проблематики. Впродовж десяти років (1994-2004 рр.) одержимої експедиційної роботи групи вчених Інституту народознавства НАН України у І-ІІІ зонах радіоактивного Полісся під безпосереднім науковим керівництвом академіка С.Павлюка виявлено, зафіксовано і збережено величезний масив унікальних фольклористичних, етнографічних, археологічних, лінгвістичних, краєзнавчих відомостей і пам’яток матеріальної культури. За результатами досліджень опубліковано десятки книжкових видань за участю та під науковим керівництвом С.Павлюка. Реалізація цієї Державної програми під керівництвом академіка С.Павлюка не дозволила безслідно щезнути унікальній національній спадщині, а також дала можливість заповнити білі плями в етнічній історії українського та інших слов’янських народів. Разом з тим, здобуті наукові відомості та зібрані фактичні матеріали, впроваджені в культурний обіг, стануть потужним чинником соціально-культурної рекреації потерпілого населення.
  Степан Петрович Павлюк займає активну позицію в багатьох громадських ініціативах, брав і бере участь в численних комісіях, фахових радах, виконує важливі доручення у профільних структурах органів влади. Він – автор цілого комплексу концептуальних і нормативних документів з вироблення стратегії розвитку народознавчої науки в Україні, з її впровадженням в освітню сферу.
  Загальнонаціональне значення мають науково-концептуальні погляди С.Павлюка на цілий спектр гуманітарної сфери. У своїх працях вчений розвиває основні положення авторської концепції теорії етносу, розкриває її у численних публікаціях, приділяє велику увагу дослідженню Українського Полісся як унікального етнокультурного ареалу, в якому розпочинало своє життя слов’янство, і який був і залишається невичерпним джерелом для світової славістики.