UA

Міжнародний проект виставки «Стара Україна Франтішека Ржегоржа»

07 жовтня 2019 р.

 

4 жовтня 2019 р. в Національному музеї у Празі, в приміщені колишнього літнього палацу Кінських, розпочала роботу виставка «Стара Україна Франтішека Ржегоржа». Співорганізатором виставки стала провідна наукова установа Львова — Інститут народознавства НАН України, яку представили науковий співробітник відділу народного мистецтва, кандидат мистецтвознавства Олег Болюк та докторант відділу історичної етнології, кандидат мистецтвознавства Олена Федорчук.

Науковий доробок Франтішека Ржегоржа (1857—1899 рр.), про якого Іван Франко говорив «дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем», добре знаний у світі. Народознавчі статті та світлини, зроблені чеським етнографом на українських теренах Австро-Угорської імперії, використовують у своїх дослідженнях етнологи, мистецтвознавці, філологи, культурологи тощо. Водночас, зібрані Ф. Ржегоржем пам’ятки матеріальної культури, які так само є важливим історичним джерелом, досі не стали широкодоступними. Їх бачили лише одиниці. 

Завдяки виставці з частиною артефактів зможуть ознайомитися усі бажаючі. Виставкою «Стара Україна Франтішека Ржегоржа» розпочинається оприлюднення пам’яток етнографічної колекції, логічним продовженням якого стане підготовка й публікація ілюстрованого видання у форматі розширеного каталогу.

 

На відкритті виставки «Стара Україна Франтішека Ржегоржа» 

виступає науковий співробітник відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України Олег Болюк. Світлина Сергія Гавриловича

 

Виступає докторант відділу історичної етнології

Інституту народознавства НАН України Олена Федорчук. Світлина Сергія Гавриловича

 

 

Фрагмент експозиції виставки «Стара Україна Франтішека Ржегоржа». 

Світлина Олени Федорчук