UA

Вітаємо старшу наукову співробітницю відділу соціальної антропології Оксану Кісь із захистом докторської дисертації!

20 квітня 2018 р.
 
17 квітня 2018 р. на засіданні Спеціалізованої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України Оксана Романівна Кісь захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. 
Тема докторської роботи: 
“Повсякденне життя українських жінок у надзвичайних історичних обставинах середини ХХ ст.: гендерні аспекти досвіду та репрезентацій”
Науковий консультант - акад. НАН України С.П.Павлюк.
Сердечно відаємо та бажаємо нових звершень!