UA

Відділ соціальної антропології

Соціальна антропологія досліджує людину через повсякденні відносини в соціальному середовищі в поточному та історичному часі.

Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України є першим в країні офіційним науковим осередком. Створений 1 жовтня 2013 року, на базі сектору етносоціальних досліджень відділу етнології сучасності.

Дослідницькими напрямами відділу є міграції, трансформації соціокультурного простору в умовах глобалізації, повсякденні практики різних соціальних груп у специфічних культурно-історичних та соціально-економічних контекстах, міжетнічні відносини та мультикультурні процеси кінця ХІХ – початку ХХІ ст., динаміка соціальних ідентичностей в регіональній, національній і транснаціональній перспективах,

Науковці відділу опираються на теоретичні засади і використовують підходи постколоніальних студій, гендерних студій, міграційних студій, жіночої/феміністської історії, квір-теорії, усної історії, кількісних та якісних методів соціології, соціолінгвістики, теорії смислів. Розвивають концепти справедливості і праці.

Комплексна тема відділу на 2012–2016 рр.: “Фактор етнічності в динаміці сучасних соціокультурних процесів: українці в глобалізованому світі”. В її рамках науковці відділу реалізовують такі проекти:

2014–2017 – “Транснаціональні міграції в перехідний період: трансформативні

характеристики тимчасової мобільності людей” (EURA–NET) (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA–NET) – у співпраці Університетами та Дослідницькими Центрами з 11 країн Європи та Азії. Проект підтримується 7-ю Рамковою Програмою ЄС.

2014 – ITHACA (Integration, Transnational Mobility and Human, Social and Economic Capital Transfers).

2013 – 2015 – українсько-польський проект “Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина”.

2014–2016 – “Дослідження цінностей покоління громадян, що вступило в активну життєдіяльність в незалежній Україні”.

Співробітники Відділу є членами міжнародних та всеукраїнських фахових асоціацій, зокрема, Міжнародної мережі “Міграція і Розвиток” (International Network on Migration and Development), Соціологічної Асоціації України, Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії, Української Асоціації Усної Історії, Центру культурно-антропологічних студій, Наукового товариства ім. Шевченка, Лабораторії соціальних досліджень у Львові.

Детальніше про роботу відділу соціальної антропології можна дізнатися на сайті http://social-anthropology.org.ua/

 
 
 
                                                 

Ігор Марков


завідувач відділу, кандидат історичних наук, національний координатор від України у міжнародному дослідницькому проекті “Транснаціональні міграції в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей” (EURA–NET)


Наукові зацікавлення: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції.


Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу / Під. ред. Ігора Маркова. – Львів: компанія “Манускрипт”, 2005. – 188 с.


На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. Ігоря Маркова. – Львів: Карітас, 2009. – 259 с.


Ukrainian labour migration in Europe. Findings of the complex research of the processes of Ukrainian labour migration– Lviv-2009 – 68 pp. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiev-dialogue.org/fileadmin/user_upload/KG_8_2012/0172_Markov_Caritas-1_01.pdf


Moderne ukrainische Arbeitsmigration in EU-Landern: Genderaspekt [Современная украинская трудовая миграция в странах ЕС: гендерный аспект]  / I.G. Markow // Sammelwerk der Vortrage der gemeinsamen Seminare der AWO Heimatgarten und der Nationslen Universitat “Odessaer Juristische Akademie” (Oktober 2009 und Juli 2010). – Odessa, 2011. – S. 276 – 281.

 

Arbeitsmigration aus der Ukraine in die Europäische Union. -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.heimatgarten.de/index.php?article_id=43&clang=0.


Features of social communications of Ukrainian immigrants in EU. / Markov I. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d0131449-20e9-4f94-b3c6-8d3eebfce212&groupId=208747&p_l_id=2000673.


Сучасні міграції у соціодинаміці глобалізованого суспільства: теоретичні  аспекти постановки проблеми / Українознавчий альманах. – Вип. 7. – К., 2012. – C. 15 – 18.


Особливості етносоціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС/ Народознавчі зошити. – 2012. – № 2. – C. 256 – 260.

Сontemporary Ukrainian Migration to EU Сountries: Trends and Challenges, in: I, Liikanen. J. Scott and T. Sotkasiira (eds), Migration, Borders and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood, London:Routledge (forthcoming).

 

Годованська Оксана Миронівна

старша наукова співробітниця, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: міграційні потоки в Україні і за її межами, творення новітньої української діаспори, історія повсякдення та гендерні перетворення у сучасній Україні.

Email: hodovanska@gmail.com

 

Годованська О. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії — Львів: Афіша, 2011. — 192 с.

 

Годованська О. Кросс-культурні комунікації в середовищі новітньої української діаспори // ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. Єдність у різноманітті стратегій та практик. — Одеса, №1, 2013. — С.159-168.

 

Годованська О. Формування новітньої української діаспори у Грецькій Республіці: етнологічна розвідка //Світове українство як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті: “…землякам моїм в Україні і не в Україні …”(у рамках IV Міжнародного Конґрес світового українства): Збірник матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — С. 486-490. Годованська О. Мовна складова національної ідентичності українських трудових міґрантів // Українознавчий Альманах. — Вип. 7. — Київ, 2012. — С. 51– 54.

 

 Годованська О. Українська міграція кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: історико-етнологічні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. Tom III – Publikacja finansowana ze Środków Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Zjednoczenia Łemków — 2010. — S. 69—74

 

 

 

Оксана Кісь

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук (2002), президентка Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії www.womenhistory.org.ua

e-mail:  kis@ucu.edu.ua

Наукові зацікавлення: жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія, гендерні трансформації у пост-соціалістичних контекстах

Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008.- 272 с. (друге видання – 2012).

Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33 // ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 7, 2013, p. 42-67

Kis Oksana. (Re)Construting the Ukrainian Women’s History: Actors, Agents, Narratives // Gender, Politics and Society in Ukraine, eds. Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. Toronto: University of Toronto Press, 2012, 152-179

Кісь Оксана. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. – 2012, № 2. – C. 159-172

Kis Oksana. Biographyas a political geography: patriotism in the Ukrainian women’s life stories in Ukraine // Mapping Difference: The Many Faces of Women in Ukraine / Ed. By Marian J. Rubchak. - London: BerhahnBooks, 2011, p. 89-108

Kis Oksana. Displaced memories of a Displaced People: Toward the Problem of Missing Polish Narratives in Lviv // Remembering Europe's Expelled People of the Twentieth Century / Ed. By Barbara Tornquist-Plewa, BoPeterson.- CFE Conference papers Series # 4.- Lund, 2009. - P. 60-75

Kis Oksana. Telling the Untold: Representations of Ethnic and Regional Identities in Ukrainian Women’s Autobiographies // KeithCarlson, Natalia Khanenko-Friesen, and Kristina Fagan (eds.) Orality and Literacy: Reflections across Disciplines. Toronto: U of TorontoPress, 2011. – С. 280-314

Кісь Оксана. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід // Народознавчі Зошити. – 2011, № 1-2. – С. 17-24

Kis Oksana. "Beauty Will Save the World!" Feminine Strategies in Ukrainian Politics and the Case of Yulia Tymoshenko // Spaces of Identity. Vol. 7.2 (2007) http://www.yorku.ca/soi/_Vol_7_2/_HTML/Kis.html

Кісь Оксана. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна Модерна. - Т. 11, 2006 - С. 7-24

Kis Oksana. Choosing with out Choice: Predominant Models of Femininity in Contemporary Ukraine // Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, ed. By Madeleine Hurdand Helen Carlback. Stockholm: Gondol in Publishers, 2005. – P. 105-136

 

КІСЬ Роман Ярославович

старший науковий співробітник, етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист.

Наукові зацікавлення: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу.

Кісь Р. Фінал третього Риму (осторонь Азіопи). Книга 2-га . - Львів: Літопис, Інститут народознавства НАН України, 2007. - 506 с.

Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. - 745 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії культурного релятивізму. Львів: Літопис, 2002. - 303 с.

Кісь Р. Глобальне - національне - локальне (соціальна антропологія культурного простору). Львів: Літопис, 2005. – 300 с.

Кісь Р. Квадрига: невипадкові думки з Високого Верху. Львів, 2009.

Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? – Львів: Афіша, 2012. – 360 с.

 
 

Марія Маєрчик


старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук. Заступниця директорки ГО “Центр культурно-антропологічних студій”. Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (Київ) у 2003 році за спеціальністю етнологія. Принагідно викладає навчальні курси з конструкціоністських теорій сексуальності та гендеру.

 

Наукові зацікавлення: традиційні норми сексуальності, гендерна та квір-теорії, сучасний ЛБГТ-активізм та фемінізм в Україні, ВІЛ-епідемія та жінки.;

 

 

 

Маєрчик Марія. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу (Київ: Критика, 2011).

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для факультетів журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. М.Маєрчик (гол. редк.), О.Плахотнік, Г.Ярманової. (Київ: Критика, 1-ше вид. 2013, 2-ге вид. 2014). http://www.ua.boell.org/web/650-679.html

Маєрчик М. Гетеросексуальность как объект квир-теории: этнографический взгляд // На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований. Материалы Второй международной междивциплинарной конференции. – Санкт-Петербург: Центр независимых социологических исследований, 2013. – С. 40-41.

Маєрчик М., Боряк О. До історії етнографії статевого життя та записів сороміцького фольклору (замість вступного слова) // Етнографія статевого життя й тілесності  / Під ред.  О.Боряк, М.Маєрчик. - Київ: Центр культурно-антропологічних студій, 2013. – С. 9-16.

Маєрчик М. Плахотнік О. Феноменология “Фемен”: методологические контроверсии // Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. - N 3. – 2012. - С. 24-29.

Маєрчик М. Вступ до збірника статей “Квір-сім’ї в Україні: соціальні практики та законодавче врегулювання”. – Київ: Інсайт, 2012. – С. 3 – 10. http://www.ua.boell.org/downloads/Insight_LGBT-Families-in-Ukraine.pdf

Маєрчик М. Жінка в замісі патріархальних традицій [рецензія на монографію О. Кісь “Жінка в традиційній культурі”] // Критика. – 2011. - Липень-Серпень. - С. 20-23.

Mayerchyk М., Plakhotnik О. “Femen: Analyse der Diskurse” // http://www.gwi-boell.de/web/europa-nordamerika-internationaler-frauentag-ukraine-femen-mayerchyk-plakhotnik-3768.html 2011

Маєрчик М., Плахотнік О. “Фемен” на стежці протесту // Дзеркало Тижня. - N 49. http://www.dt.ua/3000/3050/71174/ (по-укр.), http://www.zt.ua/3000/3050/71174/ (по-рос.)

Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки серед молоді в селах і містах Східної та Центральної України на початку ХХ століття // Україна Модерна. - № 6 (17). -  2010. –C. 101-112.

Маєрчик М. Сценарії ґендерної успішності й структура ґендерної влади cеред українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року // Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового (спецвипуск “Народознавчих Зошитів”). Під ред. Андрія Нагачевського, Наталії Кононенко, Марії Маєрчик. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – № 3-4 (93-94). – С. 130-142.

Маєрчик М., Плахотнік О. Радикальні “Фемен” і новий жіночий активізм // Критика. – № 11-12 (157-158). – С. 7-10. http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=967

Передрук в перекладі на польську: Marija Majerczyk, Olga Plachotnik. Radykalny„Femen” inowykobiecyaktywizm // Kultura Enter. - 2011. - № 33-34. http://kulturaenter.pl/radykalny-„femen”-i-nowy-kobiecy-aktywizm/2011/05 /

Переклад на англійську: Mariya Majerchyk, Olha Plakhotnik. The Radical  FEMEN and The New Women’s Activism.

Маерчик М. Вторгнення гомосексуальности (післяслово до збірки квір-поезії) // 120 сторінок Содому (квір-антологія). - Київ: Критика, 2009. - С. XV – XXV.     


Передрук в перекладі на рос.: Маерчик М. Вторжение гомосексуальности // Гендерные Исследования. – 2009.  - N 19. – С. 328 – 340.

 
 

.

 

Світлана Одинець

 

молодша наукова співробітниця, соціальний антрополог, редакторка першої міграційної наукової платформи http://migration-research.com, експертка від України у міжнародному проекті ITHACA

 

e-mail: svitlana.odynets@gmail.com

 

Наукові зацікавлення: транснаціональні мобільності українців, жіноча міграція.

 

Одинець С. 2014. Українські і молдавські мігрантки в Італії: особливості транснаціонального материнства // Crossroads: EHU -  №1-2.

 

Одинець С. 2014. Низький старт для стрибка у висоту: зміна життєвих траєкторій та самоідентифікацій кваліфікованих українських мігранток в Італії.  Crossroads: EHU - №3-4. (forthcoming in December 2014).

 

Одинець Світлана. 2013. Поняття “соціального сирітства” в сучасному українському науковому та суспільному дискурсах: до постановки питання  // Етнічна історія народів Європи: КНУ ім. Шевченка.

 

Svitlana Odynets. 2012. Migration discourses in Ukrainian Media //Circular Migration: new approaches to the old concepts / I. Markov, H. Seleshchuk, R. Savchynskyi, O. Ivankova-Stetsyuk, S. Odynets.

 

Svitlana Odynets. 2011. Labour migration processes in Russian media space / S. Odynets // Ukrainian Labour Migration Processes in Russia: Social and Gender Aspects. Materials of a Comprehensive Sociological Study / Markov I, Ivankova - Stetsiuk O, Seleshchuk G, Odynets S. - Оdesa, 2011. – P.30-41

 

 

 

 

Судин Данило Юрійович

 

науковий співробітник, кандидат соціологічних наук.

 

Наукові зацікавлення: національна ідентичність, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.

 

Судин Д. Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками / Данило Юрійович Судин // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 19. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 209–213.

 

Судин Д. Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту / Данило Юрійович Судин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 41–47;

 

Судин Д. Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) / Д.Ю. Судин // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 6. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 37–50.


Судин Д. Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент / Данило Юрійович Судин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 84–90;.

 

 

 

Петро Чорній

 

науковий співробітник, кандидат історичних наук (2011), дослідник у проекті Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) (2014–2017). Нагороджений відзнакою V Конкурсу імені Єжи Ґедройця, організованого Посольством Республіки Польща в Україні, за кандидатську дисертацію “Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр): демографічні та етнокультурні процеси”.

 

Наукові зацікавлення: міжетнічні відносини та соціокультурні трансформації уГаличині в ХХ ст., проблеми історичної пам’яті та ідентичності, міграційні студії.

 

E-mail: p.chorniy@gmail.com

 

Чорній П. Ставлення жителів Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) до твореного ними поліетнічного та мультикультурного простору // Польські студії: V конкурс ім. ЄжиҐедройця. – К.: Дух і Літера, 2012. – № 5 (Часопис “Дух і Літера” № 25). – С. 60–79.

 

Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2010. – Випуск 11. – C. 36–43.

 

Чорній П. Характеристика “закритості” етнічних груп Східної Галичини у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: збірник наукових статей Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків. – К., 2010. – С. 170–180.


Чорній П. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 28–40.

 

 

 

Ганна Заремба-Косович


Молодша наукова співробітниця, аспірантка в Інституті соціології, Національна академія наук України. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії.

Наукові інтереси: теорії справедливості, глобальна справедливість, процеси міграції та глобалізації.


Заремба Г. Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії / Заремба Г. Р. // Соціальні виміри суспільства 5 (16). – Київ, Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 371-379.

Заремба Г. Ідеї про справедливість: ретроспектива та сучасність / Заремба Г. Р. // Соціальні виміри суспільства 6 (17). – Київ, Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 81-89.

Заремба Г. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах / Заремба Г. Р. // Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. – Львів ЛНУ ім. І.Франка, 2014.

Заремба Г. Р. «Місця пам'яті» про події на Волині 1943 року (на основі проведеного польового дослідження протягом літа 2012 року у рамках проекту «Поєднання через важку пам'ять. Волинь 1943») / Заремба Г. Р. // Український Альманах. – Варшава, 2013. – 408 с.