UA

Аспірантура та докторантура

Відомості про самооцінювання освітньої програми ІН НАН України

 

 

При Інституті народознавства НАН України діють аспірантура та докторантура, які здійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 032. Історія та археологія.

 

Інститут народознавства НАН України має ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 032-історія та археологія. (Наказ МОН України №1481л від 31.10.2016 р.). Ліцензований обсяг – 10 осіб.

 

Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада, докторантурі – 1 вересня.

 

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту народознавства НАН України в 2023 р.

Програма фахових вступних випробувань для спеціальності 032 історія та археологія (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти; спеціалізація - етнологія).

 

Питання на вступний іспит з Історії України (Всесвітньої історії) на докторську (PhD) програму.

 

 

Прийом документів до аспірантури: з 1 червня до 10 вересня.

Довідки: в.о. ученого секретаря ІН НАН України, к.і.н. Замостяник Ірина Володимирівна; тел.: +38 (032) 297-01-57, ina@mail.lviv.ua

 

Положення про організацію освітньо-наукового процесу для аспірантів в Інституті народознавства НАН України

 
 
 
 
 
 
Навчальні дисципліни:
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

Силабус дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етнографічне районування України".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія етнології".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етнічна історія України в світлі даних антропології".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Українське народне мистецтво: морфологія, історія".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Усна історія: теорія і методологія".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Методика польових етнологічних досліджень".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Антропологія фольклору".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Гендерний підхід в історичних дослідженнях".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Розвиток української етнології у ХХ - на початку ХХІ ст.".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етногенез українців".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна архітектура України".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Антропологічний склад українського народу".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Соборницька візія українського етнокультурного простору в народознавчих дослідженнях І пол. ХІХ ст.".

 
 
 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна релігійність українців".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Українське народне вбрання і тканина".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладне мистецтво України в музеях Львова: передача художнього досвіду поколінь".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна обрядовість українців: традиції та новації".

 
 
2023-2024
 
 
2022-2023
 
 
2021-2022
 
 
2018-2019
 
 
2017-2018
 
 
2016-2017
 
 
 
 
Додаткові матеріали:
 
 
 
 
 
 
Новини
Наразі відсутні...