UA

2022

Українські колядки і щедрівки. Зібрав та впорядкував Василь Сокіл. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2022. – 716 с.

Кушнір Віталій. Музей Наукового товариства ім. Шевченка (1892–1940 рр.). – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 192 с. з іл.

Филипчук А., Филипчук Г. Давній Пліснеськ (нариси). – Львів: «Растр-7», 2022. – 236 с.

Серебрякова О. Шлюбні ворожіння в календарній обрядовості українців. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2022. – 248 с. з іл.

Сапеляк О. Митрополит Андрей Шептицький дітям і батькам. – Львів: Апріорі, 2021. – 112 с.,

Щербань О.В. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894-2000). – Полтава: ТОВ «Асмі», 2022. –311 с.

MayerchykM., J. Pogosjan& D. Yesypenko. Lena and Thomas Gushul: Life in Front and Behind the Camera: in 2 vol. – Edmonton: Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore, University of Alberta, 2022.– T. 1. – 136 c. – T. 2. – 200 c.

2021

Роман Кісь. Окремішнє Я і смислові світи (нова філософія суб’єктивности). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. – 410 с.

Демедюк Марина. Українська народна казка: національна своєрідність тексту. – Національна академія наук України, Інститут народознавства. Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2021. – 168 с.

Бойківські народні пісні. Записи та впорядкування Василя Сокола. Львів, 2021. Т. 2. – 590 с.

Болюк О. Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – 520 с.

Булгакова Л. Магія згорнутої краси. Альбом-каталог віял МЕХП. Львів: Колір Про, 2021. – 402 с.,іл.

Різьблені іконостаси і престоли у творчій практиці Григорія Петришака / [передмова : Любов Волошин ; авторський текст, літературне редагування : Мар'яна Левицька]. – Львів : Растр-7, 2021. – 148, [7] с. : кол. фотоіл.

2020

Сегеда С. Видатні жінки української історії. Біографічні нариси на тлі історичних подій. Кн. І. Х – ХVIII ст. Київ: Балтія-Друк, 2020. 264 с.

Кісь О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти: монографія. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: Інститут народознавства НАН України; Дрогобич: Коло, 2020. – 300 с., іл.

Тарас В. Я. Сколе: історико-культурний нарис. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – 344 с. з іл.

Oksana Kis. Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag, transl. by Lidia Wolanskyj / Harvard Series in Ukrainian Studies. – Boston: Academic Studies Press, 2020. – 528 s.

Бойківські народні пісні.Записи та впорядкування Василя Сокола. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – Т. 1. – 474 с.

Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи. Записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – 800 с. з іл.

Павлюк С.  Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – 448 с.

Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / Інститут народознавства НАН України; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка; редкол.: Я. Тарас, М. Сополига, У. Мовна та ін.; худож.-оформлювач М. С. Мендор. Харків: Фоліо, 2020. 576 с.: іл.

Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули. / Інститут народознавства НАН України; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка; редкол.: Я. Тарас, М. Сополига, У. Мовна та ін.; худож.-оформлювач М. С. Мендор. Харків: Фоліо, 2020. 384 с.: іл.

. Етнографічні групи українців Карпат. Лемки. / Інститут народознавства НАН України; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка; редкол.: Я. Тарас, М. Сополига, У. Мовна та ін.; худож.-оформлювач М. С. Мендор. Харків: Фоліо, 2020. 368 с.: іл.

Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця кінця ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. А. Клімашевського. Львів: Інститут народознавства НАН України; Харків: Раритети України, 2020. 256 с.;

Кривенко А. Народна демонологія Волині: календарно-обрядовий контекст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 280 с.: іл.

Байдак М. Війна як виклик і можливість: українки в роки Першої світової війни. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. – 310 с.: іл.

Врочинська Г., Стельмащук Г. Історія традиційних українських прикрас. Київ: Балтія-друк, 2020. 184 с.: іл.

2019

Дяків В.М. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст.). – Київ: Наукова Думка, 2019. – 202 с.

Сокіл В.В. «Зеленії гори, не тужіть за нами». Народні пісні з Довгого та околиць у записах Василя Сокола. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. – 376 с.

Сокіл В.В. Епістолярій Тита Реваковича. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. – 774 с.

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. – 728 с.

Кісь Р.Я. Свобода і рух смислів. Львів: Інститут народознавства НАН України. Коло, 2019. – 350 с.

Білоус В.М. Українські дослідники традиційної культури зарубіжних народів (XIX ст.). Нариси. – Львів: Інститут народознавства, 2019. – 255 с.

Гузій Р.Б. Бібліографічна панорама наукових і науково-популярних праць співробітників Інституту народознавства НАН України (книжкові видання 1992–2018 рр.) / Зладив Роман Гузій. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. – 692 с.: іл.

Іванкова-Стецюк О.Б. НаДія. Родина. Спільнота. Фотовиставка. Каталог. Вид-во «КолірПРО», 2019. – 22 с.

Левицька М.К. Львівський портрет кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: Художній і меморіальний виміри. –К.: Наукова думка, 2019. – 166 с.

Савицький І.В., Шумейко Г., Нога О.П. Нетифор – маляр з Божої ласки. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 304 с., іл.

Сапеляк О.А. Мати – перший учитель релігії своєї дитини. Львів: ІН НАН України, Салезіянське Згромадження, 2019 / Друге видання. – 48 с.

Сапеляк О.А. Батько стелить своїй дитині дорогу в життя. – Львів: ІН НАН України, Салезіянське Згромадження., 2019. – 52 с.

Горбаль М. Лемківські "вечірки" ("вечирки", "вечурки", "прядки". Львів, Інститут народознавства, 2019. – 48 с.

Лемківський календар на 2020 рік / упро. М.Горбаль. Львів, Інститут народознавства, 2019. – 192 с.

 

Луньо Є.А. Із повстанських і табірних часів. Розповіді Меланії Слуки та Стефанії Сусол / запис, упоряд., вступ. стаття Євген Луньо. Львів: Растр-7, 2019. – 132 с.

 

2018

 

Церковне мистецтво України: у 3-х т. / НАН України, Ін-т народознавства; кол. авт.; відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. тому Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. — Харків: Фоліо, 2018. — Т. І. Архітектура. Монументальне мистецтво. – 952 с.: іл. (119 друк. арк). – 30 прим. – ISBN 978-966-03-8363-0; ISBN 978-966-03-8364-7 (т. І).

 

Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. – Львів, 2018. – 800 с. (81,6 друк. арк).. – 500 пр. – ISBN 978-966-02-8463-0

 

Мовна У.В. Бджільництво: український обрядовий контекст. – Львів: Інститут народознавства, 2017. – 552 с. (25 друк. арк). – 500 пр. – ISBN 978-966-02-8534-7

 

Радович Р. Б. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів: Інститут нароодзнавства, 2017. – 852 с. (56,7 друк. арк). – 500 пр. – ISBN 978-966-02-8523-1

 

Зюбровський А.В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці ХІХ — на початку ХХІ століття (За матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону). – К.: Наукова думка, 2018. – 193 с. (12 друк. арк). – 200 пр. – ISBN 978-966-00-1646-0

 

Зюбровський А.В., Конопка В.М. «Від зернини до хлібини: семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців». – Львів: Інститут народознавства, 2018. – 600 с. (32 друк. арк). –300 пр. – ISBN 978-966-02-8721-1

 

Тарас Я. Архітектура дерев’яних храмів українців Карпат: культурно-традиційний аспект. — Харків: Фоліо, 2018. — 672 c. (32 а.а.) – 30 пр. –ISBN: 978-966-03-7719-6

 

Історія Церкви. Сапеляк О. Українець. Місіонер. Мислитель: монографія. – Львів, 2018. – 224 с. (11 друк. арк).– 500 пр. Тираж ISBN: 978-966-02-8604-7

 

Горошко-Погорецька Л., Коростіль О., Погорілко А. Весільний порадник. Звичаї та обряди. – Львів: Свічадо, 2017. – 124 с. (2,3 друк. арк). – 2000 пр. – ISBN: 978-966-395-931-3

 

Долаючи розломи-3: посилення внутрішніх українських інтеграційних процесів (аналітичні записки на полях) / За ред. О.Б. Іванкової-Стецюк, Г.П. Селещука; Карітас України. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»», 2018. – 72 с.– (2,5 друк. арк).– 400 пр. – ISBN 978-966-8955-77-8

 

Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть  / упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк. – Київ: Критика, 2018. – (20 друк. арк). – 1000 пр. – ISBN 978-966-2789-04-01

 

Сихів: простори, пам’яті, практики. Результати третьої міської літньої школи “Уявлення і досвіди’’. Збірник есеїв учасників / за ред. Н. Отріщенко, Н. Мисак, Склокіної, С. Одинець. Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів, 2018. –  180 с. – (12 друк. арк). – 500 пр. – ISBN 978-966-97142-3-7

 

Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали у трьох томах. – Львів: Літопис, 2016. Т. 3: газетні публікації, етнографічні та архівні метеріали.  – 1080 с. (90,3 друк. арк).. – ISBN-978-966-8853-29-6

 

Макойда О.В. Осип Сорохтей. –Львів: Видавництво «Кварт» 2018. – 214 ст. (12,3 друк. арк.). –300 пр. – ISBN 978-617-7198-13-5

 

Лесів А. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст. Іконографія та символіка образу – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. – 256 с. (26,9 друк.арк.). – 200 пр. – ISBN 978-966-02-8583-5

 

Нога О. Давид Бурлюк. Українські корені засновника світового авангарду: Поезія, малярство, театр, спорт / Олександр Нога, Ігор Савицький. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 168 с. (13,7 друк. арк.). –300 пр. – ISBN 978-966-941-152-5

 

Мальовані миски Поділля. Альбом. Серія “Українське народне мистецтво” /Упорядники Галина Івашків, Тарас Лозинський; автори вступної статті Галина Івашків, Олена Клименко; каталог Ірина Бекетова, Галина Івашків. – Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ; Київ: Майстер книг, 2018. – 376 с. (19 друк. арк.) –500 пр. – ISBN 978-617-7652-10-5

 

Буковинські жіночі сорочки. Альбом. Серія “Українське народне мистецтво” /Упорядники Людмила Булгакова, Тарас Лозинський; автор вступної статті Людмила Булгакова – Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ; Київ: «Майстер книг», 2018 – 232 c. (17 друк. арк.) – 1000 пр. – ISBN 978-966-2578-94-2

 

Чорні як рілля. Барвисті як пам’ять. Науково-популярний путівник етногалереї «Спадок». Одеса, 2018. – 90 с. (5,5 друк. арк.) – 1000 пр.

2017

 

Кирчів Р.Ф. Історія української фольклористики. Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 524 с. (35 друк. арк.). – ISBN 978-966-02-8194-3 (Загальний) ISBN 978-966-02-8195-0 (Т.1)

Павлюк С.П., Пилип’юк В.В. Зораний переліг засіяний любов’ю до Вітчизни. Львів: Видавництво “Світло й тінь”, 2017. – 166 с. (10 друк. арк) ISBN 978-966-7594-88-6

Кісь О.Р. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с., іл. – ISBN 978-966-02-8268-1

Сапеляк О.А. Благодать жертовності. Отець Василь Сапеляк. – Львів, 2017. – 114 с. (6 д.а.). – ISBN 978-966-02-8130-1

Сегеда С. П. Шляхетні жінки України. Біографічні нариси на тлі української історії Х – ХVІІІ ст. Книга І. (науково-популярне видання). – /Інститут народознавства НАН України/. – Київ: Балтія-Друк, 2017.  – 264 с. (56,7 Обл.-вид. арк.). – 6000 – ISBN 978-617-516-019-0.

Сокіл В.В. Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні. – Інститут народознавства. Львів. «Манускрипт»,  2017. – 448 с. (28 д. а.). – 300 примірників. – ISBN 978-966-02-6877-7

Тарас Я.М. Мікрорентґени української пам’яті. – Львів: Апріорі, 2017. – 112 с.: іл. (4, 88 д.а.) – ISBN 978-617-629-299-9

Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення в територіальних громадах України (аналітичні записки на полях) / За ред. О. Іванкової-Стецюк, Г.Селещука; Карітас України. – Стрий: Видавничий дім «Укрпол»»,   2017. – 64 с.УДК 316.-054.73:572.028](477) – ББК С73 (4 Укр)+С55 (4Укр)

Село Спас: мала місцевість з великою історією: Краєзнавчий нарис /упор. М.Левицька. – Львів: Українські технології, 2017. – 108 с. – 6,8 друк. арк.

Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред. Оксани Кісь. - Харків: КСД, 2017.  304 с. – ISBN 978-617-12-3177-1

2016

 

Ганна Горинь. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Упоряд. О.А. Сапеляк, О.І. Никорак /Інститут народознавства НАН України/. – Київ: Поліграфічна фірма “Майстер книг”, 2016. – 255 с. ISBN 978-966-02-7742-7

Павлюк C., Пилип’юк В. Окрилений мистецтвом /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Видавництво “Світло й тінь”, 2016. – 152 с. ISBN 978-966-7594-83-1

Волосянка у фольклорі та говірці / Упор. В.В. Сокіл /Інститут народознавства НАН України/. – Львів, 2016. – 112 с. ISBN 978-966-02-7908-7.

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні записки на полях) / За ред. О.Б. Іванкової-Стецюк, Г.П. Селещука; Карітас України /Інститут народознавства НАН України/. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Украпол»», 2016. – 68 с. ISBN 978-966-8955-66-2

Жишкович В.І., Проців І.В. Храм Святої Анни у Львові /Інститут народознавства НАН України/. – Львів, 2016. – 80 с., іл.

Жишкович В.І., Щодра О.М. Русь-Україна від княжої доби до епохи Ренесансу. Книга 5. Науково-мистецький посібник серії «Художня культура України» /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: ПП ВД «Артклас», 2016. – 169 с., іл.

Макойда О.В. Осип Сорохтей /Інститут народознавства НАН України/.– Львів: Вид-во "Львівська політехніка", 2016. – 214 с.: іл.

Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали у трьох томах. Том другий / За ред. В.В. Сокола. – Львів: Літопис, 2016. – 614 с. ISBN 978-966-8853-29-6

Нога О.П., Савицький І. Григорій Пежанський – видатний український архітектор та фізична культура Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Вид-во "Львівська політехніка", 2016. – 312 с. ISBN 978-617-607-996-5.

Сегеда С.П. Пантеон України. Кн. 1: Місця поховань визначних діячів української історії та культури /Інститут народознавства НАН України/. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 482 с. ISBN: 978-966-518-705-9

Тарас Я.М. Мікрорентгени української пам’яті /Інститут народознавства НАН України/. — Львів: Апріорі, 2016. — 113 с.

[Hoško Jurij, Silec΄kyj Roman, a další; Institut narodoznavstva, Lviv.] Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských: Syntéza mezinárodního výzkumu / Karpatská část: Jiří Langer; Balkánská část: Helena Bočková. – Ostrava: Šmíra-print, s.r.o., 2010. – 952 s. ISBN 978-80-87427-07-1

Iryna Wołyćka-Zubko. Lidii Danylczuk droga ku sobie. – Wrocław, 2015, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. – 208 s.

Segeda S.P. Hetmańskie mogiły na Ukrainie. – Szczecin: Minierwa, 2015. – 447 s. ISBN 978-83-64277-58-0

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для факультетів журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. Марії Маєрчик (голова редкол.), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової / Інститут народознавства НАН України. – Київ: Критика, 2016. – 218 с.; ISBN 978-966-8978-63-0

Джон де Марчі. Правдива історія Фатіми / Перекл. з англ. Василь Сапеляк; концептуальний проект О.А. Сапеляк /Інститут народознавства НАН України/. – Львів, 2016. – 113 с.

Сапеляк А. Митрополит Андрей Шептицький. Дар Бога Україні / Упор., співавт. О.А. Сапеляк /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – 96 с. ISBN 978-966-02-7912-4

Мистецтвознавство'16: Науковий збірник / Гол. ред. М.Є.Станкевич /Спілка критиків та істориків мистецтва; /Інститут народознавства НАН України/, –Львів, 2015.– 334 с. ISSN 966-95-709-0-7.

2015

 

Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX – поч. XX століть. Частина 1. /Інститут народознавства НАН України/. – К.: Родовід, 2015. – 108 с.; Частина 2. /Інститут народознавства НАН України/. – К.: Родовід, 2015. – 108 с. ISBN 978-966-7845-93-3 ISBN 978-966-7845-94-0

Голубець Г. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950-1991 рр.) /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Колір ПРО, 2015. – 240 с., іл. ISBN 978-966-2501-23-0.

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства / за наук. ред. докторки істор. наук Г. Грінченко, канд. істор. наук К. Кобченко, канд. істор. наук О. Кісь /Інститут народознавства НАН України/. – К.: ТОВ «АРТ КНИГА», 2015 . – 335, [1] с. ISBN 978-617-7242-12-2

Кирчів Р. Павло Кирчів. Образки з галицьких буднів /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: «Тріада плюс», 2015. – 396 с. ISBN 978-966-486-179-0

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (Житлово-господарський комплекс) /Інститут народознавства НАН України/. – Київ: Видавець Олег Філюк, 2015. – 352 с. ISBN 978-617-7122-73-8

Сапеляк О. Запорука здоров’я нації /Інститут народознавства НАН України/. – Львів, 2015. – 52 с. ISBN 978-966-027-200-2

Сапеляк О. Мати – перший учитель релігії своєї дитини /Інститут народознавства НАН України/. – Львів, 2015. – 49 с. ISBN 978-966-027-582-9

Тарас Я. Таємниці бабусиної скрині /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Апріорі, 2015. – 272 с. ISBN 978-617-629-211-1

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. (2014). Flows and Patterns of Temporary Migration: Country Report from Ukraine // Characteristics of temporary transnational migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and M. Korpela, – Tampere, 2014. – P. 345-393.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G.Temporary Migration in Ukraine // Transnational migration in transition: State of the Art report on temporary migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and S. Carrera. – Tampere, 2014. – P. 315-342.

Чорній П., Годованська О., Марков І., Одинець С., Судин Д., Трофімова А., Заремба Г. Тимчасова міграція в Україні // Транснаціональна міграція в перехідний період: введення в проблематику / за редакцією Піркко Піткенен і Сержіо Каррера (колективна англійськомовна монографія за результатами EURA-NET – проекту) /Інститут народознавства НАН України/. – Тампере, 2014. – С. 315-342. ISBN 978-951-44-9640-0

Чорній П., Годованська О., Марков І., Одинець С., Судин Д., Трофімова А., Заремба Г. Потоки і моделі тимчасової міграції: український випадок // Характеристики тимчасової транснаціональної міграції / за редакцією Піркко Піткенен і Марії Корпели (колективна англійськомовна монографія за результатами EURA-NET – проекту) /Інститут народознавства НАН України/. – Тампере, 2014. – С. 345-393.ISBN 978-951-9658-544-5

Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / Записав і упорядкував Євген Луньо. – Т. 2: Яворів /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Літопис, 2015. – 1080 с. ISBN 978-617-7359-07-3

Яців Роман. Оленка Ґердан-Заклинська (1916-1999): життя у мистецтві: Матеріали до історії українського мистецтва XX століття /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Растр-7, 2015. – 152 с.: іл. ISBN 978-617-7045-92-1.

Народна ікона Чернігівщини. Альбом. / Упорядники: Оксана Романів-Тріска, Олександр Молодий, Андрій Кісь /Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2015. – 424 с. ISBN 978-966-97470-2-0.

Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspolczesnosc, kultura materialna і duchowa /Інститут народознавства НАН України/. – Slupsk – Zielona Gora – Svidnik, 2015. – T. V. – 883 c. – українські статті, наукова редакція А.В. Іжевський, О.М. Кузьменко, Л.М. Горошко-Погорецька. ISBN 978-83-7842-190-0

Мистецтвознавство'15: Науковий збірник / Гол. ред. М.Є.Станкевич /Спілка критиків та істориків мистецтва; /Інститут народознавства НАН України/, –Львів, 2014.– 334 с. ISSN 966-95-709-0-7.

2014

 

Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя / Інститут народознавства НАН України. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 462 с. ISBN 978-966-02-6784-8

Сапеляк О. Виховати нову людину: монографія / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2014. – 236 с. ISBN 978-966-02-7200-2

Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини: монографія / Інститут народознавства НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 256 с. ISBN 978-617-7122-21-9

Тарас Я. Таємниці бабусиної скрині / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Апріорі, 2014. – 272 с. ISBN 978-617-629-211-1

Боньковська С. Сакральна ангіопластика Руси-України. Священні потири і дискоси. Кінець Х – ХVІ століття / Інститут народознавства НАН України. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2014. – 592 c. ISBN 978-966-518-672-4

Сапеляк А. Світло святості. Отець Степан Чміль / Упорядник Оксана Сапеляк / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Свічадо, 2014. – 96 с. ISBN 978-966-395-794-4 ISBN 978-966-2090-27-4

Василь Сокіл. Біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. Сокіл-Клепар / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2014. – 180 с. (Ум.-друк. арк. 10). ISBN-978-966-02-7308-5

Мотиль Р. Історія мистецтва та архітектури / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2014. – 250 с. (Ум.-друк. арк. 10).

Кодлубай І., Нога О. Прадавня Україна. Історія, культура, вбрання / Інститут народознавства НАН України. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – 528 с. (Ум.-друк. арк. 61,4). ISBN 966-345-002-9

Яців Роман. Оленка Ґердан-Заклинська. Життя і творчість: біографічний нарис / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Інститут народознавства НАН України; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. ISBN 978-966-02-7052-7.

Яців Роман. Роман Чорній, мистецька легенда Львова: Матеріали до історії українського мистецтва 1920-1930-х років / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Растр-7, 2013. – 180 с. ISBN 978-617-7045-16-7.

Брокетт О., Гілді Ф. Історія театру / Переклали з англ. Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів, Галина Сташків / Інститут народознавства НАН України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с. ISBN 978-966-8853-45-6

Мить і повсякчас: Малярство і графіка Романа Яціва [Альбомне видання] / Вступ. ст. Дарини Скринник-Миськи. – Львів: Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України, 2014. – 104 с. (5,3 ум-друк.арк.).

“Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді”: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / Інститут народознавства НАН України /  [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко].

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для факультетів журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. Марії Маєрчик (голова редкол.), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової / Інститут народознавства НАН України. – Київ: Критика, 2014. – 218 с. ISBN 978-966-8978-63-0

Мистецтвознавство'14: Науковий збірник / Гол. ред. М.Є.Станкевич /Спілка критиків та істориків мистецтва; /Інститут народознавства НАН України/, –Львів, 2014.– 334 с. ISSN 966-95-709-0-7.

2013

 

Кісь Р.Я. Сенс сенсотворення: впровадження до нової філософії смислу. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 390 с. ISBN 978-966-325-192-9

Булгакова Л.П. Жіноча сорочка Борщівсько-Заставнівського Придністров'я. – Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2013. – 336 с., іл. ISBN 978-966-2578-46-1

Денис (Ханас) І. Українські традиції при найменуванні дитини на території Опілля. – Львів: ТзОВ "Компанія "Манускрипт", 2013. – 232 с. ISBN 978-966-2400-29-8

Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали: У 3 т.  / зібр. та упор. В. Сокіл. – Львів: Літопис, 2013. – Т. 1: Наукові праці. – 610 с. ISBN 978-966-8853-29-6

Пастух Н.А. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 224 с. ISBN 978-966-02-6925-5

Пацай Т.А. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність / Інститут народознавства НАН України. – Л., 2013. – 252 с.: іл. ISBN 978-966-2626-12-4

Сапеляк О. Три ювілеї України з Іваном Павлом ІІ. – Львів: Інститут народознавства НАН України. – 120 с. ISBN 978-966-02-6785-5

Сапеляк О.А. Громада – великий чоловік. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 28 с. ISBN 978-966-397-112-7

Сегеда С.П. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час»; Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». – 2013. – 432 с. ISBN 978-966-1530-80-4; ISBN 966-81-74-12-7 (серія); ISBN 978-966-518-624-3

Сегеда С.П. Український пантеон. – Київ: Балтія -Друк, 2013. – 184 с. ISBN 978-966-8137-97-6

Етнографія статевого життя й тілесності: Збірник статей / Уклад., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. – К.: Центр культурно-антропологічних студій, ПАТ «ВІПОЛ», 2013. – 288 с.; іл. ISBN 978-966-646-129-5

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для факультетів журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. Марії Маєрчик (голова редкол.), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової. – Київ: Критика, 2013. – 218 с.; ISBN 978-966-8978-63-0

Мистецтвознавство'13: Науковий збірник / Гол. ред. М.Є.Станкевич /Спілка критиків та істориків мистецтва; /Інститут народознавства НАН України/, –Львів, 2013.– 334 с. ISSN 966-95-709-0-7.

2012

1.          Кісь О.Р. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX – початок XX ст.) / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2012. – 286 с.

2.          Кирчів Р.Т. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 98 с.

3.          Іванкова-Стецюк О.Б. Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців: монографія / Оксана Іванкова-Стецюк. – Львів: Інститут народознавства НАН України; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2012.  – 256 с.

4.          Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов’янських язичницьких божеств / Михайло Худаш. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2012. – 1064 с.

5.          Кісь Роман. Як зупинити розукраїнювання України?: наукове видання / Роман Кісь. – Львів: ТзОВ Видавнича фірма “Афіша”, 2012. – 360 с.

6.          Годованська О. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії / Оксана Годованська. — Львів: Афіша, 2012. — 192 с.

7.          Харчишин О.М. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, етнокультурні пограниччя. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 368 c.

8.          Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди) / Науковий редактор  В. Сокіл. – Львів: Літопис, 2012. – 460с.

9.          Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. – 208 с.

10.          Сидор О. Собор Святої Софії в Римі / Олег Сидор. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 186 с.

11.          Сидор О. Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво / Олег Сидор. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 456с.

2011

12.          Кирчів Р. Етнографічно – фольклористична діяльність «Руської Трійці». — Львів, 2011. – 442 с.

13.          UkrainianLabourMigrationProcessesinRussia: SocialandGenderAspects./ ПроцессыукраинскойтрудовоймиграциивРоссии: социальныйигендерныйаспекты/ MaterialsofaComprehensiveSociologicalStudy/ Editours: VolkerTegeler, OlgaCherkez. – Одеса: ТОВ"Елтон", 2011. – 152 c.

14.          Сапеляк О. Парагвайці українського походження : церковно – громадське життя. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. — 160 с.

15.          Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. – Київ: Критика, 2011. – 325 с.

16.          Андрій Сапеляк. Спогади владики-місіонера/ Упорядник Оксана Сапеляк. – Львів, 2011. – 184 с.

17.          Файник Т.М. Народна будівельна термінологія українців Карпат і Прикарпаття. Етнологічний словник. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 416 с.

18.          Кісь Р. Далі веслувати супроти течії (сумління науковців-гуманітаріїв та нова духовна колонізація України): цикл культурологічних бесід. – Дрогобич, 2011. – Бесіда 39. – 36 с.

19.          Українські мистецькі виставки у Львові (1919-1939) : довідник ; антологія мистецько – критичної думки / авт.-упоряд. Р.М. Яців. — Львів, 2011. — 696 с.

20.          Чоповський В.Ю. Світочі духовного поступу: культурно-просвітницькі, педагогічні, театрально-музичні, мистецькі та фізкультурні товариства і установи Західної України (ХІХ-20-30-ті роки ХХ ст.) – Львів, 2011. – 427 с.

21.          Ганна Вінтоняк: Альбом /Авт. упоряд. О.І. Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 208 с.: іл.

22.          "Уламки втраченого світу": за мотивами експедиційного щоденника з Чорнобильської зони /Каталог виставки "Чорнобиль. Експедиції в загублений край". – Фрайбург: Августинермузеум, 2011. – 297 с.: іл.

2010

23.          Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. — Львів, 2010. — 536 с.

24.          Чікало О.І. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. / Інститут народознавства НАН України/ – Львів: Афіша, 2010. – 228 с.

25.          Яців Р.М. Павло Максимович Ковжун (1896 – 1939). Творча спадщина художника: матеріали, бібліографічний довідник / Інститут народознавства НАН України, Львівська національна академія мистецтв/ – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 256 с.: іл.

26.          Файник Т. Народна будівельна термінологія українців Карпат І Прикарпаття : етнологічний словник. — Львів, 2010. — 416 с.

27.          Івашків Г.І. Збірка кераміки Петра Лінинського / Інститут народознавства НАН України/. – Львів: Афіша, 2010.- 280с., іл.

28.          Яців Р. Любомир Роман Кузьма(1913-2004) : малярська і публіцистична спадщина. — Львів, 2010. — 220 с.

29.          Нога О.П.  100 років українського хокею з шайбою на льоду./ Інститут народознавства НАН України/. – Львів – Київ –  Москва – Торонто: Українські Технології, 2010. – 546 с.: іл.

19.          Булгакова Л.П. Подільська народна вишивка./ 2-е доповнене видання./ Інститут народознавства НАН України/. - Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2010. - 336 с.: іл.

20.          Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського / Загальна редакція Олени Никорак / Інститут народознавства НАН України. – Київ: Родовід, 2010. – 348 с.: іл.

21.          Кирчів Р. Родина Кирчів. — Ужгород, 2010. —272 с.

22.          Чоповський В.Ю. Нариси історії України: Навчальний посібник / Інститут народознавства НАН України/ – Львів, 2010. – 302 с.

23.          Степан Куриляк. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / Наукова апробація і “Вступне слово” Р. Кирчіва; упорядк., підготовка текстів і примітки В. Дяківа./Інститут народознавства НАН України. – Львів: Афіша, 2010. – 144 с.

24.          Іванкова-Стецюк О.І. Спільнота як Дім. Матеріали дослідницького проекту "Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах трудової міграції" / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 68 с.

25.          Борщівськісорочки зколекціїВіри Матковської. / Каталог; автор-упор. Л.П.Булгакова-Ситник/ Інститут народознавства НАН України/ –Львів, 2010.— 2-ге видання. – 232 с.: іл. Оксана

2009

26.              Іван Сколоздра: Альбом / Упоряд. та авт. вступної статті: С. Павлюк, Р. Чмелик, Г Скоропадова. – Львів, 2009. – 186 с.

27.              Моздир М.І. Українська народна меморіальна пластика. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – 272 с.: іл.

28.              Кирчів Р.Т. Народний артист Іван Рубчак. – Ужгород: Вид-во "Гражда", 2009. – 224 с.: іл.

29.              Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольк-лорність. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – 296 с.: іл.

30.              Кісь Р. Квадрига: невипадкові думки з Високого Верху : побіч рудого метелика. —Львів, 2009. — 566 с.

31.          Чоповський В.Ю. Бойківщина: відгомін століть. Минуле і сучасне Бойківського краю. / Ін-т народознавства НАН України. – Львів: МПП "Таля", 2009. – 225 с.

32.          Марков І.Г., єрм. Бойко Ю.А, Іванкова-Стецюк О.Б., Селещук Г.І. та ін. На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження / За ред. І.Г.Маркова. – Львів: Інститут народознавства НАН України, Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", 2009. – 248 с.

33.          На широких творчих горизонтах: Петро Сипняк. Малярство / Альбом. Вс. ст., упоряд. О.Ф.Сидор. – Львів, 2009. – 329 с.: іл.

34.          Іжевський А. Село Новошин та околиці в народних переказах і документах. – Львів, 2009. – 96 с.: іл.

35.          Народні пісні з голосу Параски Павлюк. — Львів, 2009. — 208 с.

105.          Нога О. Іван Левинський : архітектор, підприємець, меценат. — Львів : Центр Європи, 2009. — 192 с.

36.          Яців Р. Скульптор Емануїл Мисько : світло долі. — К., 2009. — 224 с.

37.          Шабльовська А.А., Сеньків М.Т. Польський плакат зі збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові. – Warszawa, 2009. – 619 с.

38.          Чмелик Р.П., Скоропадова Г.М. Між Версалем та Монмартром. Французьке мистецтво XVIII-ХХ ст. зі збірки МЕХП у Львові. – MuzeumZamoyskichwKozłόwce, 2009. – 167 с.

2008

39.              Овсійчук В.А. Малярська спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 416 с.: іл.

40.              Кирчів Р. Етюди до студій над українськими народними анекдотами. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2008. – 268 с.

41.              Павлюк С.П. Словник основних понять і термінів з теорії етнології. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2008. – 256 с.

42.              Врочинська Г. Українські народні прикраси ХІХ- початку ХХ століть. Вид-ня ІІ: перевид. Та доповн. / НАНУ. Ін-т народознавства. – К.: Родовід, 2008. – 238 с.: іл.

43.              Кісь О. Жінка в традиційній культурі українців (др.пол. 19-поч. 20 ст.) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2008. – 234 с.

44.              Дяків В. "Фольклор чудес" у підрадянській Україні 1920-х років. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2008. – 256 с.

45.              Павлюк С.П. Словник основних понять і термінів з теорії етнології. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2008. – 256 с.

46.              Врочинська Г. Українські народні прикраси ХІХ- початку ХХ століть / НАНУ. Ін-т народознавства. – К.: Родовід, 2007. – 232 с.: іл.

47.              Сидор О. Святий Василій Великий в українському мистецтві. – Львів: Місіонер, 2008. – 512 с.: іл.

48.              Микола Бідняк. Живопис, графіка. / Автор вступ. Статті В.Овсійчук, авт.-упор. Бідняк М., Майчик Т., Майчик О. – К.: Мистецтво, 2008. – 608 с.: іл..

49.              Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2008. – 206 с.

50.              Нога О. Український баскетбол 1908-2008: до 100-річчя першого баскетбольного матчу в Україні, проведеного у Львові. — Львів : Українські технології, 2008. — 225 с.

51.              Яців Р. Олекса Шатківський та мистецький український гурток «Спокій»: матеріали до історії українського мистецтва 1920 – 1930-х років. — Львів, 2008. —68 с.

52.              Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині : історико – етнологічний аспект. — Львів, 2008. — 286 с.

53.              Булгакова-Ситник Л. Борщівськісорочки: З колекції Віри Матковської / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2008. – 256 с.: іл.

54.              Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2008. – Кн. 1: Гуцульські танці. – 609 с.

55.              Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2008. – Кн. 2: Бойківські і лемківські танці. – 320 с.

56.              Етнографічні мотиви у творчості Зеновія Кецала / Автори концепції та уклад.: С. Павлюк, Г. Врочинська; НАНУ. Ін-т народознавства. Управліня культури Львівської обласної державної адміністрації. – Львів: Афіша, 2008. – 176 с., іл.

57.              Сидор О. Колекція Володимира Вітрука: пристрасть і громадянський обов’язок: Альбом. – Львів: Ін-т народознавства, 2008. – 329 с.: іл..

58.              Народна ікона на склі: Альбом / Упоряд. О.Романів-Тріска. – Львів: Ін-т колекціонерства, 2008. – 368 с.: іл.

59.              Захарчук-Чугай Р. Українська вишивка: Альбом. – Львів: Аверс, 2008. – 72 с.

60.              Європейське скло XVI-поч. ХІХ ст. зі збірки Музею етнографії і художнього промислу ІН НАНУ у Львові / Авт.: Каспшак А., Скоропадова Г. – Варшава, 2008. – 262 с.: іл.

2007

61.              Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат. – Львів: Афіша, 2007. – 680 с.

62.              Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні кінця XVIII– поч.. ХХ ст.: історико-етнологічний аспект. – Львів: Афіша, 2007. – 246 с.

63.              Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. – Львів: Афіша, 2007. – 206 с.

64.              Кісь Р. Фінал Третього Риму. – Т.2.: Осторонь Азіопи (культур-філософські прелогомени до ново української ідеї). – Львів: Літопис, 2007. – 260 с.

65.              Врочинська Г. Українські народні прикраси ХІХ- початку ХХ століть / НАНУ. Ін-т народознавства. – К.: Родовід, 2007. – 232 с.: іл.

66.              Козак Н. Образ і влада: Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 156 с.: іл.

67.              Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Свічадо, 2007. – 120 с.: іл.

68.              Герус Л. Українська народна іграшка. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 67 с.: іл.

69.              Івашків Г. Декор української народної кераміки XVI- І половини ХХ ст. – Львів, 2007. – 324 с.: іл.

70.              Мала енциклопедія українського народознавства. – Львів: Афіша, 2007. – 846 с.

71.              Українська культура: з нових досліджень. Збірник наук. статей на пошану С.П.Павлюка з нагоди його 60-ліття. – Львів: Афіша, 2007. – 640 с.

72.              Дем’ян Г.В. Грабовець. Історико-народознавче дослідження. – /Інститут народознавства НАН України / – Львів: Афіша, 2007. – 384 с.

73.              Захарчук-Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. – Львів: Афіша, 2007. – 240 с.

74.              Нога О. Театральне життя Львова 1900- 1920- х років. – Дрогобич: Коло, 2007. – 720 с.: іл.

75.              Файник Т. Житло та довкілля: будівельні традиції українців Карпат. – Львів: Афіша, 2007. – 208 с.

76.              Файник Т. Традиційна житлова архітектура в Карпатах: Словник, - Львів: Афіша, 2007. – 317 с.

77.              Василь Шостопалець – кераміст Сокаля: Альбом / Авт.-упорядник Г.Івашків. – К.: Оранта, 2007. – 158 с.

78.              Герман Царегородцев: Альбом./ Авт. вступ. ст. В.Овсійчук. – Львів: Центр Європи, 2007. – 72 с.: іл..

79.              Іван Козак: Живопис: Альбом-каталог / Авт. вступ. ст. В.Овсійчук. – Львів, 2007. – 68 с.:іл.

80.              Кісь Р. Чи змарновані смислові ресурси майдану? Сенс сенсоутворення: Цикл культурологічних бесід. – Дрогобич: Коло, 2007. – 134 с.

2006

81.              Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: У 4 т. / Голов. ред. С. Павлюк; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. – 816 с.: іл.

82.              Павлюк С.П. Етногенеза українців: Спроба теоретичної конструкції / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 248 с.

83.              Кісь Р.Я. Фінал Третього Риму. – Т. 2. – “Осторонь Азіопи (культурфілософські прелогомени до новоукраїнської ідеї)” – Львів: Літопис, 2006. – 260 с.

84.              Колупаєва А. Українські кахлі ХІV- початку ХІХ ст.: Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / НАНУ Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 384 с.: іл.

85.              Мовна У. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 208с.: іл.

86.              Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: Ілюстрований словник-довідник / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 584 с.: іл.

87.              Тарас В. Монастирські сади Галичини (Х – середина ХІХ ст.) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 276 с.: іл.

88.              Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 452 с.

89.              Шпак О. Українська народна гравюра ХVІІ – ХІХ століть / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 224 с.

90.              Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії: Зб. статей / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 352 с.: іл.

91.              Нога О. Скульптура українського авангарду 1905-1918: Етапи становлення, мистецькі особливості, міжнародні взаємозв’язки. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2006. – 784 с., іл.

92.              Харчишин О. Совєтська дійсність у фольклорі львів’ян: Нарис / . - НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 44 с.

93.              Нога О. Хроніки міста театрів: Театральне життя Львова 1920-1944 років. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2006. – 264 с., іл.

94.              Нога О. Пропам’ятна книга Першого чемпіонату світу зі стрільби з лука та утворення ФІТА. – Львів: Панорама, 2006. – 92 с., іл.

95.              Словник українського сакрального мистецтва / За наук. ред. М. Станкевича; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 288 с.

96.              Богородиця в українському фольклорі / Зібрала та упорядкувала Г.Коваль. / НАНУ. Ін-т народознавства – Львів, 2006. – 272 с.

97.              Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах / Записи та упоряд. Г. Дем’яна; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 568 с.

98.              Львів в українському фольклорі / Зібр. і впоряд. В. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 288 с.

99.              Народна проза у записах Івана Франка / Зібр. та впоряд. В. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 111 с.

100.              Походження українського народу у контексті традиційної культури: Лекції спецкурсу з етнополітології / М-во освіти України. Укр. держ. лісотехнічний ун-т. НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 84 с.

101.              Сапеляк О.А. Національна ідея – напрям розвитку держави. – Львів: Червона калина, 2006. – 20 с.

2005

102.              Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка: Етнографічний аспект / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2005. – 328 с.: іл.

103.              Відлуння голодомору-геноциду 1932-1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні / Під ред. Р.Кирчіва та О.Романіва. - / Ін-т народознавства НАН України / - Львів: НТШ. Секція етнографії та фольклористики, 2005. – 202 с.

104.              Джерела про зруйнування Запорозької Січі / Зібр. та упоряд В. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2005. – 128 с.

105.              Кісь Р.Я. Шкіц з інтегральної етнокультурології. - / Ін-т народознавства НАН України / - Дрогобич: Коло, 2005. – 120 с.

106.              Кісь Р.Я. Глобальне – національне – локальне (соціальна антропологія культурного простору) - / Ін-т народознавства НАН України / - Львів: Літопис, 2005. – 300 с.

107.              Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2005. – Ч.ІІІ. – 268 с.: іл.

108.              Моздир М. Володимир Лупійчук – співець українського козацтва / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2005. – 143 с.: іл.

109.              Народна пісенність підльвівської Звенигоровщини: Зб. / Запис. і впоряд. О. Харчишин; Нотні транскрипції В. Коваля; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2005. – 352 с.

110.              Овсійчук В. Українська ікона Х-ХІІІ ст.: духовний і художній феномен: Цикл богословських бесід. – Дрогобич: Коло, 2005. – 47 с.

111.              Павлюк С., Чмелик Р. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України: Альбом / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2005. – 228 с.: іл.

112.              Стрілецькі пісні / Упоряд. О. Кузьменко; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2005. – 640 с.: іл.

113.              Українська трудова міграція в контексті змін сучасного світу / За ред. І.Маркова. - / Ін-т народознавства НАН України / - Львів: Манускрипт, 2005. – 187 с.

114.              Український повстанський фольклор: Матеріали до бібліограф. покажч. / Зібр. і впоряд. Г. Дем’ян; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Афіша, 2005. – 128 с.

115.              Яворівщина у повстанській боротьбі: Розповіді учасників та очевидців / Запис. і упоряд. Є. Луньо; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Літопис, 2005. – Т.1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. – 576 с.

2004

116.            Никорак О. Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – Ч.: Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). – 584 с.: іл.

117.           Герус Л. Українська народна іграшка / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 264 с.: іл.

118.           Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 536 с.

119,           Горбань І. Фольклор і фольклористика болгар в Україні / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 256 с.

120.         Грималюк Р. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 236 с.: іл.

121.        Дем’ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХVІІІ- початку ХІХ ст. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 223 с.

122.        Загородня-Трачук О. Вишивка пам'яті: Альбом / Упоряд. та авт. вступ. ст. Р. Захарчук-Чугай. – Львів, 2004. – 105 с.: іл.

123.        Кісь Р.Я. Вступ до інтегральної етнокультурології (неофункціональне бачення культури). – Дрогобич: Коло, 2004. – 110 с.

124.       Кодлубай І, Нога О. Прадавня Україна: Історія, культура, вбрання ХХV тис. до н.е. - VІІ століття. – 2-е вид., доп. і перероб / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – 528 с., іл.

125.       Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2004. – Ч.ІІ. – 268 с.: іл.

126.      Лемківський календар 2005 / Упорядник Горбаль М. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2004. – 148 с.

127.      Нога О. Михайло Адальбертович Стефанівський: Історія життя та творчої діяльності (1878-1952). – Львів, 2004. – 108 с.: іл.

128.      Нога О. Світ львівського спорту 1900-1939: Спортдосягнення, товариства, архітектура, вбрання, мистецтво. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – 784 с.: іл.

129.      Різдво на Лемківщині: Фольклорно-етнографічний збірник / Автор-упоряд. М. Горбаль; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 216 с.: іл.

130.      Сокіл Г. Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 368 с.

131.      Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва: питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. – Львів: СКІМ, 2004. – 190 с.

132.      Українське народознавство: Навч. посіб. / За загальною ред. С.П. Павлюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с.

 

2003

133.              Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин – „Лицар” / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 648 с.: іл.

134.              Сокіл В. Українські героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 320 с.

135.              Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні: культурно-історична проблематика. – Львів, 2003. – 448 с.

136.              Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000-х років (історико-фольклористичне дослідження) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. – 581 с.

137.              Історичні перекази українців / Зібр. та опрацював В. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Вид-во «М. Коць», 2003. – 328 с.

138.              Кісь Р. На околицях екс-другого світу, або чи стане Україна цивілізацією новоєвропейського типу?: Цикл культурологічних бесід. – Дрогобич: Коло, 2003. – Бесіда 6. – 51 с.

139.              Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2003. – Ч.1. – 256 с.: іл.

140.              Народні пісні в записах Григорія Ількевича / Упоряд. і прим.: Г.В. Дем’ян, Р.Ф. Кирчів. – Львів: Каменяр, 2003. – 142 с. – (Б-ка „Карпати”).

141.              Народні пісні з батьківщини Івана Франка / Зібр. та упоряд. В. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Каменяр, 2003. – 408 с.

142.          Преображення: Альманах християнської думки.— Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2003.— 146с.

143.          Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження / Наук. ред.: С. Павлюк, Р. Омеляшко. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2003. – Вип.3: У межиріччі Ужа і Тетеріва 1996. – 340 с.

144.          Різдвяні вертепи / Зібрала та упорядкувала Г.Сокіл / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 76 с.

145.          Україна про голод 1932-1933: Фольклорні записи Василя Сокола / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 232.

146.          Давня українська ікона з приватних колекцій: альбом. / Автор-упоряд. О.Сидор. – Київ, 2003. – 342 с.

147.          Українське народознавство: Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-8 класів / Авт.: Горинь Г.Й., Сявавко Є.І. та ін; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 32 с.

2002

148.              Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ-ХХ ст. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2002. – 480 с.: іл.

149.              Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: Нариси й статті / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2002. – 352 с.

150.              Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність: від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму.— Львів: Літопис, 2002.— 304с

151.              Колодій А. На шляху до громадянського суспільства: Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні.— Львів: Червона калина, 2002.— 275с.

152.              Лемківщина: У 2 т. / НАНУ. Ін-т народознавства; Редкол.: С. Павлюк, Ю. Гошко, Р. Кирчів та ін. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – Т.2: Духовна культура. – 420 с.

153.              Основи демократії: Посібник / За заг. ред. А.Колодій.— К., 2002.— 680с.

154.              Пісні українських повстанців 1940-1960 років / Упоряд.: Ю.Антків, Г.Дем'ян — Львів, 2002.— 144с.

155.              Народний епос: збірник./ Упоряд.: Є.Луньо – Київ, 2002. – 135 с.

156.              Сявавко Є. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник. – Львів, 2002. – 160 с.

2001

157.              Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / Ін-т народознавства НАН України. – К., 2001. – 446 с.

158.              Історія культури: Навчальна програма основного курсу магістерської програми з культурології / Уклад. Р.Яців; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка; Центр розвитку магістерських програм; Ін-т відкритого сусп-ва. – Львів, 2001. – 31 с.

159.              Нога О. Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840-1940) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2001. – 392 с.: іл.

160.              Нога О., Кодлубай І. Прадавня Україна: історія, культура, вбрання. – Львів: Українські технології, 2001. – 436 с.

161.              Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: (Українське сакральне мистецтво ХІІІ-ХV століть): Матеріали третьої міжнар. наук. конф. Львів, 4-5 трав. 1995 р. / Львів. акад. мистецтв. Ін-т народознавства НАН України та ін. – Львів, 2001. – 120 с.

162.              Як виник світ: легенди, колядки, балади / Зібр., упоряд. і опрацював В. Сокіл. – Львів: Каменяр, 2001. – 87 с.

2000

163.              Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 2000. – 397 с.: іл.

164.              Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій / Ін-т народознавства НАН України, Львів. акад. мистецтв, Українська академія друкарства. – Львів: Фенікс, 2000. – 328 с.: іл.

165.              Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Ахіл, 2000. – 188 с.

166.              Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів: Ін-т народознавства, 2000. – 264 с.: іл.

167.              Шаповал Ю. "Літературно-Науковий Вісник" (1898-1932 рр.): творення державницької ідеології українства. – Львів, 2000. – 352 с.

168.              Дем'ян Г. Бандерівці. – К.: ТОВ «Українська видавнича спілка», 2000. – Кн. 1. – 132 с.

169.              Мирон Яців (1929-1996): Життя і творчість / Упоряд. Р. Яців. – Львів, 2000. – 368 с. : іл.

170.              Нога О. Графіка: Щовипадник 2000: [Портрети відомих науковців, художників, акторів та літераторів]. – Львів: Українські технології, 2000. – 46 с.: іл.

171.              Нога О. Малярство українського авангарду 1905-1918 роки. – Львів: Українські технології, 2000. – 292 с.: іл.

172.              Сапеляк О. Етнографічні студії в науковому товаристві ім.Т.Шевченка (1898-1939 рр.) / НАНУ. Ін-т народознавства.— Львів, 2000.— 205с.

1999

173.              Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: У 4 т. / НАНУ. Ін-т народознавства; Голов. ред. та відп. за вип. проф. С. Павлюк. – Львів, 1999. – Т.1: Археологія та антропологія. – 608 с.

174.              Гошко Ю. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття ХІV – ХІХ ст. / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 336 с.

175.              Бібліографія українського народознавства: У 3-х томах / Упоряд. М.Мороз.— Т.І.: Кн.1,2: Фольклористика.— Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999.— 197с.

176.              Етнос, культура, нація: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29-31 жовт. 1998 рік, Дрогобич, / Редкол.: О. Костюк, І. Юдкін-Ріпун, С. Павлюк та ін. М-во освіти України. НАНУ. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Ін-т народознавства та ін. – Дрогобич, 1999. – 371 с.

177.              Жишкович В. Пластика Русі-України Х- перша половина ХІV століть / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів: Ін-т народознавства, 1999. – 240 с.: іл.

178.              Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (структура і функції) / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 142 с.

179.              Кодлубай І., Нога О. Нариси з історії львівської моди кінця ХІІІ- початку ХХ століття: Історико-мистецтвознавчий аспект. – Львів, 1999. – 160 с.: іл.

180.              Лемківщина: У 2 т. / Редкол.: С. Павлюк, Ю. Гошко, Р. Кирчів та ін. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. – Т.1: Матеріальна культура. – 360 с.

181.              Народні пісні українців Зеленого Клину в записах Василя Сокола / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 272 с.: ноти.

182.              Нога О. Український стиль в церковному мистецтві Галичини кінця XIX-поч. XXстоліття.— Львів: Українські технології, 1999.— 167с.

183.              Нога О. Іоанн Косинін пророк анти-сюрреалізму зі Львова.— Львів, 1999.—289с.

184.              Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження 1995 / НАНУ. Ін-т народознавства; Наук. ред.: С. Павлюк, М. Глушко. – Львів, 1999. – Вип.2: Овруччина. –376 с.

185.              Фольклористика: Бібліографія українського народознавства: В 3 т. / НАНУ. Ін-т народознавства; Зібрав і впоряд. М. Мороз. – Львів, 1999. – Т.1. Кн.1. – 496 с. – Т.1. Кн.2. – 1097 с.

1998

186.              Кісь Р. Фінал третього Риму: Російська месіанська ідея на зламі тисячоліть / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1998. – 748 с.

187.              Овсійчук В. Олекса Новаківський / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1998. – 332 с.: іл.

188.              Дем'ян Г. Як підготувати повстанський мартиролог району. – К., 1998. – 48 с.

189.              Медобори і духовна культура давніх, середньовічних слов’ян: До 150-річчя виявлення Збруцького „Святовита”: Матеріали наук. конф. 8-9 жовт. 1998 р., Гримайлів / НАНУ. Ін-т народознавства. Природний заповідник «Медобори». Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 1998. – 208 с.

190.              Нога О., Яців Р. Мистецькі товариства, об'єднання, угруповання, спілки Львова (1860-1998): Матеріали до довідника. – Львів, 1998. – 122 с. – До 100-річчя Товариства для Розвою Руської Штуки.

191.              Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 998. – Ч.1. – 288 с.

192.              Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібрали: В. Сокіл та Г. Сокіл; НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1998. – 614 с.: ноти.

1997

193.              Павлюк С. Походження українського народу (за даними традиційної культури): Короткий курс лекцій для Українського Державного лісотехнічного Університету. – Львів, 1997. – 67 с.

194.              Народна культура зраненої землі / Відп. ред. та упоряд. Р. Омеляшко. М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Культурологічна експедиція. Ін- т народознавства НАН України. – К.: Довіра, 1997. – 92 с.: іл.

195.              Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження /НАНУ. Ін-т народознавства;Відп. ред.: С. Павлюк, М. Глушко. – Львів, 1997. – Вип.1.: Київське Полісся, 1994. – 360 с.

196.              Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння?: Етнополітологічний аналіз. – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1997. – 383 с.

197.              Вінтоняк Д. Ткацтво в домашніх умовах / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 56 с.

198.              Кісь Р. Аспекти національної ідеї. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 27 с.

199.              Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському. – Львів: Українські технології, 1997. – 328 с.: іл.

200.              Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – Кн.1. – 422 с.

201.              Полісся: Етнікос, традиції, культура / НАНУ. Ін-т народознавства. Полісько-Волинський народознавчий центр. – Луцьк: Вежа, 1997. – 264 с.

1996

202.              Овсійчук В. Українське малярство Х-ХVІІІ століть: Проблеми кольору / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1996. – 480 с.

203.              Сколівщина: Наук. видання / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1996. – 727 с.

204.              Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. – К.: Наук. думка, 1996. – 196 с.

205.              Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наукова думка, 1996. – 240 с.

206.              Голубець М. Біловежа очима учасника: (До 5-ї річниці від дня підписання угоди) / НАНУ. Ін-т народознавства; Відп. за вип. С. Павлюк. – Львів, 1996. – 26 с.

207.              Древляни: Зб. статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю / НАНУ. Ін-т народознавства; Відп. ред.: С.Павлюк, В. Скуратівський, Р. Омеляшко. – Львів, 1996. – Вип.1. – 424 с.

208.              Загородня-Трачук О. Узори, повернуті в Україну / Упоряд.: Р. Захарчук-Чугай. – Львів, 1996. – 6 с.: іл.

209.              Малярський світ Мар’яни Зелінської: Каталог творів / Упоряд. Р. Яців. – Львів, 1996. – 16 с. : іл.

210.              Матеріали науково-практичної конференції з питань виявлення, збереження та охорони історико-культурної спадщини населення, що потерпіло від аварії на Чорнобильської АЕС (м. Рівне, 15-16 трав. 1992 р.) / Наук. ред. та упоряд.: С. Павлюк, Р. Омеляшко. – Львів: Ін-т народознавство НАН України, 1996. – 126 с.

211.              Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України: Путівник / НАНУ. Ін-т народознавства. – Львів, 1996. – 96 с.

212.              На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930): Зб. матеріалів / Упоряд.: І. Гах, О. Держко, О. Сидор, Р. Яців. – Львів, 1996. – Вип.1. – 70 с. : іл.

213.              Огієнкові афоризми і сентенції: До 115-річчя від дня народження Митрополита Іларіона (Огієнка) / НАНУ. Ін-т народознавства; Упоряд., вступ. ст. З. Тіменика. – Львів, 1996. – 91 с.

214.            Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнар. конф. / Асоціація етнологів. НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології, Ін-т народознавства та ін. – К., 1996. – 468 с.

215.           Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ. 10-12 листопада, 1992. – Львів, 1996. – 217 с.

216.          Хрест в українському мистецтві: Каталог виставки / НАНУ. Ін-т народознавства; За ред. М. Станкевича. – Львів, 1996. – 28 с.

1995

217.              Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К.: Наук. думка, 1995. – 158 с.

218.            Лапичак Д. Історія України в датах. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 440 с.: іл.

219.            Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 415 с.

220.           Липа Ю. Розподіл Росії. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 148 с.

221.          Олійник Ю. У лемківській тихій стороні: Історична повість з ХVІ ст. / Літературний запис Б. Залізняка. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 234 с.: іл.

222.         Українське сакральне мистецтво: Традиції, сучасність, перспективи (питання іконографії): Матеріали другої міжнар. наук. конф. (Львів, 21-22 квіт. 1994 року) / Львів. акад. мистецтв. Ін-т народознавства НАН України та ін. – Львів, 1995. – 100 с.

1994

223.              Болтарович З. Українська народна медицина: Історія і практика. – К.: Абрис, 1994. – 320 с.

224.              Народні художні промисли України: Програми педагогічних інститутів і педагогічних училищ / Уклад.: Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай. – К., 1994. – 56 с.

225.              Нога О. Призначення метелика [Про Н. Давидову]. – Львів: Барви, 1994. - 128 с.: іл.

226.              Нога О. Три всесвітньо невідомі постаті українського авангарду [Є. Сагайдачний, М. Гаврилко, Н. Давидова]. – Львів: Логос, 1994. – 118 с.: іл.

227.              Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібр. і впоряд. В. Сокіл. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1994. – 205 с.: іл.

1993

228.                 Овсійчук В. Михайло Мороз у Римі. – Рим, 1993. – 56 с.: іл.

229.                  Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / АН України. Ін-т народознавства. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.: іл.

230.                  Горинь Г. Громадський побут сільського населення українських Карпат (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст..) – К.: Наукова думка, 1993. – 200 с.

231.                  Дем'ян Г. Іван Вагилевич – історик і народознавець. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

232.                  Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду. – Львів: Основа, 1993. – 112 с.: іл.

233.                  Роберт Лісовський (1893-1982): До 100-річчя з дня народження художника: Каталог виставки / Авт.-упоряд. Р. Яців. – Львів, 1993. – 32 с. : іл.

234.              Львівська весна – 93: Каталог виставки / Упоряд. В.П. Откович. – Львів, 1993. – 14 с.: іл.

1992

235.             Яців Р. Львівська графіка 1945-90 років: традиції і новаторство. – К.: Наук. думка, 1992. – 118 с. : іл.

236.           Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво: Навч. посіб. – Львів: Світ, 1992. – 272 с.: іл.

237.          Дем'ян Г. На допомогу краєзнавцям – дослідникам повстанського руху. – Львів, 1992. – 17 с.