UA

Народознавчі зошити

Загальний опис

  "Народознавчі Зошити" - двомісячник Інституту народознавства НАН України, наукове періодичне видання (Реєстраційний № 232 Серія ЛВ ISSN 1028-5091). Виходить з січня 1995 року у м. Львові, станом на жовтень 2005 видано 55 чисел. Видання входить до Переліку ВАК України як фахове наукове періодичне, що рекомендоване для публікацій за спеціальностями: історичні науки; філологічні науки; мистецтвознавчі науки. На сторінках журналу висвітлються різні аспекти етнології, фольклористики, мистецтвознавства, культурології, лінгвістики, літературознавства, етнопсихології, історії, археології, соціології та інших суспільно- гуманітарних дисциплін. Основні рубрики журналу: Від редактора; Статті; Дослідження. Фрагменти; Факти, гіпотези, пошук; Рецензії; Інформації; Публікації; Ювілеї; Матеріали; Нові видання; Музейна практика; In Memoriam. До друку приймаються такі типи матеріалів: статті, фрагменти монографічних та дисертаційних досліджень, огляди, рецензії, переклади, інформації про наукові події, републікації. За ці роки видано ряд спеціальних та тематичних випусків "Народознавчих Зошитів", як от "Хрестологія" (2000), "Студії з інтегральної культурології 1: Thanatos" (1996) та "Студії з інтегральної культурології 2: Ritual" (1999), "10 років Чорнобильської трагедії" (1996), "Актуальні питання мистецтвознавства", "Архітектура та архітектурознавство". Декілька чисел журналу було видано до ювілеїв видатних учених-співробітників Інституту народознавства НАН України - Ю.Гошка, М.Станкевича, Р.Захарчук-Чугай, Р.Кирчіва, Г.Дем'яна, В.Овсійчука та класиків вітчизняної науки В.Сас-Залозецького, Р.Гарасимчука.

Детальніше про "Народознавчі Зошити" можна дізнатися на офіційному сайті.

 

Форми розповсюдження:
  Журнал можна придбати у книжковій крамниці за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 15 та площа Ринок, 10.
Безкоштовно журнал можна отримати в обмін на іншу профільну фахову літературу.
Журнал безкоштовно передається у дар бібліотекам, громадським культурно-освітнім центрам, видатним ученим в Україні та поза її межами на їхнє прохання.

Редколегія "Народознавчих Зошитів":

Степан ПАВЛЮК, голова редколегії, академік НАН України, д.і.н.

Роман ЯЦІВ, відповідальний секретар, канд. мистецтвознав.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

Роман КИРЧІВ, д.філол.н. (ІН НАНУ)

Лєх МРУЗ, д.і.н., (Варшавський університет, Польща)

Олесь ПОШИВАЙЛО, д.і.н., (ВКІН НАНУ)

Сергій СЕГЕДА, д.і.н. (ІН НАНУ)

Мирослав СОПОЛИГА, д.і.н. (МУК у Свиднику, Словаччина)

Ярослав ТАРАС, д.і.н. (ІН НАНУ)

Михайло ТИВОДАР, д.і.н. (УжНУ)

Роман ЧМЕЛИК, канд.і.н. (ІН НАНУ)

Володимир ДЯКІВ, канд.філол.н. (ІН НАНУ)

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ФОЛЬКЛОРИСТИКА)

 

Роман КИРЧІВ, д.філол.н. (ІН НАНУ)

Ярослав ГАРАСИМ, д.філол.н. (ЛНУ ім. Івана Франка)

Віктор ДАВИДЮК, д.філол.н. (Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки)

Василь СОКІЛ, д.філол.н. (ІН НАНУ)

Ганна СОКІЛ, д.філол.н. (ЛНУ ім. Івана Франка)

Микола ДМИТРЕНКО, д.філол.н. (ІМФЕ ім. М.Рильського НАНУ)

Богдан МЕДВІДСЬКИЙ, д.філол.н. (Альбертський університет, Канада)

Микола МУШИНКА, д.філол.н. (Іноземний член НАН України, Словаччина)

Андрій НАГАЧЕВСЬКИЙ, д.філол.н. (Альбертський університет, Канада)

 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ НАУКИ

 

Олег БОДНАР, д. мистецтвознав. (НУ «Львівська політехніка»)

Ганна ВРОЧИНСЬКА, канд. мистецтвознав. (ІН НАНУ)

Софія ГРИЦА, д. мистецтвознав. (ІМФЕ ім. М.Рильського НАНУ)

Раїса ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ, д. мистецтвознав. (ЛНАМ)

Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА, д. мистецтвознав. (ІМФЕ ім. М.Рильського НАНУ)

Людмила МІЛЯЄВА, д. мистецтвознав. (НАОМА)

Олена НИКОРАК, д. мистецтвознав. (ІН НАНУ)

Володимир ОВСІЙЧУК, д. мистецтвознав. (ІН НАНУ)

Людмила СОКОЛЮК, д. мистецтвознав. (ХДАДМ)

Мирослав СОПОЛИГА, д. і. н.  (МУК у Свиднику, Словаччина)

Михайло СТАНКЕВИЧ, д. мистецтвознав. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Галина СТЕЛЬМАЩУК, д. мистецтвознав. (ЛНАМ).

 

Зміст народознавчих зошитів