UA

Наукова бібліотека

ЯБЛОНСЬКА Віра Михайлівна - завідувач наукової бібліотеки, молодший науковий співробітник                         
   Бібліотека обслуговує науковців, викладачів та аспірантів наукових установ НАН України, вищих навчальних закладів та інших інституцій, що здійснюють наукові дослідження в ділянці суспільно-гуманітарних наук. Право на користування абонементом мають виключно працівники Інституту народознавства НАН України. Інші читачі користуються фондами бібліотеки лише у читальному залі. Для отримання дозволу на користування бібліотекою усі читачі (окрім науковців-співробітників установ НАН України) подають: заяву на ім'я директора Інституту народознавства НАН України та офіційний лист-клопотання (відношення) з місця праці чи навчання. З технічних причин доступ студентів до фондів бібліотеки обмежено. Бібліотека надає інші платні послуги (копіювання, сканування, тощо) за погодженням із дирекцією Інстиуту народознавства НАН України.