UA

Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» (2018 — 2019 рр.)

01 лютого 2018 р.

Відділ народного мистецтва ІН НАНУ спільно з фахівцями з Литви розпочав роботу над реалізацією дослідницького проекту «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри».

 

23 – 25 січня у стінах Інституту народознавства НАН України відбулась перша зустріч учасників цього українсько-литовського проекту, у якій взяли участь працівники відділу народного мистецтва ІН НАН України: Олена Никорак, док. мистецтв., керівник проекту з українського боку; Людмила Герус, канд. мистецтв., ст. н. с., завідувачка відділу народного мистецтва; Олена Федорчук, канд. мистецтв, ст. н. с.; Олег Болюк, канд. мистецтв, докторант відділу народного мистецтва; Олена Козакевич, канд. мистецтв, н. с.; Тетяна Куцир, м. н. с. та співробітниці Кафедри матеріалознавства Факультету інженерії, механіки і дизайну Каунаського технологічного університету: Еглє Кумпікайтє, док. техніч. н., доцент, керівник проекту з литовського боку; Дайва Мілашенє, док. техніч. н., н. с., Жанета Рукуйженє, док. техніч. н., лектор, Гінта Лаурецкенє, докторант кафедри Матеріалознавства; а також Еріка Ненартавічютє, етнограф, ст. м. с. Музею народного побуту Литви в с. Румшішкєс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2018  р. Фото всіх учасників робочого семінару першої зустрічі з виконання українсько-литовського проекту «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри»: О. Федорчук, С. Павлюк, Д. Мілашенє, Л. Герус, Е. Кумпікайтє, О. Болюк, О. Никорак, Ж. Рукуйженє, Е. Ненартавічютє, Т. Куцир, Г. Лаурецкенє, О. Козакевич.

У межах зустрічі 23.01.2018 р. було проведено робочий семінар, який відкрив вітальним словом Степан Петрович Павлюк, директор ІН НАН України, академік, д. і. н.. На семінарі, зокрема, було уточнено мету та завдання проекту, узгоджено зміни у планових зустрічах на 2018 – 2019 рр., розглянуто тематику наукових семінарів на 2018 р., сплановано роботу у музеях України та Литви на 2018 р., а також вироблено стратегію наукових та науково-популярних публікацій щодо висвітлення результатів дослідження.

24.01.2018 р. відбувся науково-практичний семінар з презентації усіх складових частин проекту, який привернув увагу співробітників ІН НАН України з відділів народного мистецтва, мистецтвознавства, сучасної етнології та відділу Музею етнографії та художнього промислу. Слухачі познайомились із трьома доповідями литовських вчених. Еглє Кумпікайте висвітлила мету та завдання проекту, окреслила основні напрямки роботи Кафедри матеріалознавства Факультету інженерії, механіки і дизайну Каунаського технологічного університету, проаналізувала історіографію досліджень литовського текстилю та орнаментики. Дайва Мілашенє накреслила географію робочих семінарів, завдання яких полягає у презентації українського народного мистецтва та вивченні текстилю етнографічних районів Литви. Еріки Ненартавічютє у презентації «Литовський музей під відкритим небом» («The Open Air Museum of Lithuania») познайомила аудиторію із Музеєм народного побуту Литви в с. Румшішкєс, зосередивши основну увагу на типології текстильних виробів, які там зберігаються.

25.01.2018 р. Учасники проекту за роботою: Д. Мілашенє, Е. Ненартавічютє, Е. Кумпікайтє, О. Козакевич.

 

Основна робота учасників першої зустрічі полягала у дослідженні технічних та технологічних особливостей етнографічного текстилю Західної України. Було опрацьовано близько 150 експонатів з Фонду народної тканини (зав. фондом Галина Виноградська) та Фонду сучасного текстилю (зав. фондом Галина Качор) відділу МЕХП.

Литовські учасниці проекту також встигли плідно попрацювати у бібліотеці ІН НАНУ.

Наступна зустріч запланована на території Музею народного побуту Литви в с. Румшішкєс, де відбудеться черговий науковий семінар та буде досліджуватися одна з найбільших у Литві виробів етнографічного текстилю.