UA

                                          

Лесів Андрій Петрович / Andrij Lesiv

молодший науковий співробітник відділу мистецтвознавства, кандидат мистецтвознавства (2016).
agrafkastudio@gmail.com

Коло наукових інтересів: історія українського сакрального мистецтва XVI – XVIII ст.; дослідження проблем іконографії, стилістики та символіки образів, а також вивчення нетрадиційних та неканонічних іконографічних сюжетів та образів у сакральному мистецтві.

Ілюстратор і дизайнер книг. З 2004 року разом з Романою Романишин проектують, ілюструють і створюють власні авторські книги для дітей і дорослих, опубліковані в Україні, Польщі, Словаччині, Латвії, Словенії, Франції, Іспанії, Мексиці, Арґентині, Південній Кореї і Китаї. Роботи відзначені нагородами Болонського ярмарку дитячих книжок (2014, 2015), а також фестивалю дитячої книги у Шарджі, ОАЕ (2013).

Основні публікації:
Символизъм и нетрадиционни сюжети в иконописта на България, XVI – XVII век. // Везни. Литература, изкуство, критика, философия. – София, 2008, – Ч. 6, С 109 – 116.

 

Нетрадиційні сюжети та символізм в стінописах болгарських храмів XVI століття – унікальні об'єкти світової культурної спадщини // Проблеми сучасної консервації та реставрації: матеріали та тези доповідей ІІ Міжнародного форуму реставраторів у Львові 15 – 18 травня 2008.  – Л.: Сполом, 2008. – С. 83 – 85.


Образ Юди Іскаріота в іконографічному мотиві "Тайна вечеря" в українському малярстві XVI – XVIII ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Л.: Львівський музей історії релігії; Логос, 2010. – Книга ІІ. – С. 751 – 757.

Історія Юди Іскаріота в апокрифах Нового Заповіту // Апологет: Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції м. Львів, 24–25 листопада 2011 р. – Львів : Львів. Дух. Акад. УПЦ КП, 2011 – Ч. 29.

Лесів А. Особливості зовнішності Юди Іскаріота в українському малярстві XVI–XVIII ст. / А. Лесів. // Народознавчі зошити. – 2014. – №6. – С. 1263–1271. 

Лесів А. Символіка жестів Юди Іскаріота в іконографії "Тайної вечері" та "Поцілунку Юди" в українському малярстві XV-XVIII ст. / А. Лесів. // Вісник ХДАДМ. – 2015. – №3. – С. 52–59. 

Lesiv A. The Gestures of Judas Iscariot in “The Last Supper” Icons from 15th – 18th Century’s іn Ukrainian Art / A. Lesiv. // The International Journal Of Humanities & Social Studies. – 2015. – №3. – С. 147–149.

 

 

                                   

 

Макойда Орест Васильович / Orest Makojda

 

науковий співробітник відділу мистецтвознавства,

кандидат мистецтвознавства (2004); член Спілки критиків та істориків мистецтва (2001).
makoyda.73@gmail.com


Коло наукових інтересів: тема страстей Христових в українському іконописі.

Основні публікації:
Тема Страстей Христових в українському іконописі як наукова проблема // Мистецтвознавство’2010: Науковий збірник.— Львів: СКІМ, 2010. – С.101–110.

Біблійна тематика у творчості Осипа Сорохтея // Історія релігії в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во "Логос", 2010. – Книга ІІ. – С.758–764.
Тема страстей Господніх в українському іконописному малярстві // Апологет.– 2010. – № 1–4. – С.30–37.

Богословське тлумачення теми Страстей Христових: символіка та зміст // Апологет. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво", м. Львів, 24–25 листопада 2011 р. – Львів: Львівська Православна Богословська Академія УПЦ КП, 2011. – № 29. – С.11–16.

Особливості розвитку страсної тематики у ранньохристиянський період // Апологет. Матеріали V Міжнародної наукової конференції "Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво", м. Львів, 23–24 листопада 2012 р. – Львів: Львівська Православна Богословська Академія УПЦ КП, 2012. – № 32–33. – С.24–33.

Пасійні сюжети у ранньохристиянський період: генезис та особливості трактування // Мистецтвознавство' 13. – Львів, 2013.С. 91–102.

Особливості розвитку страсної тематики у мистецтві Західної Європи XІ – XVIІІ століть. – Народознавчі зошити. – № 6. – Львів, 2014. – С. 1448–1462.

Осип Сорохтей. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2016. – 212 с. з іл.

 

                                        


Нога Олександр Павлович / Oleksandr Noha

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (1995), старший науковий співробітник;
член Національної спілки художників України (1993); член Наукового товариства ім.Т.Шевченка (1992).


Коло наукових інтересів: дослідження декоративно-прикладного мистецтва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, художньої кераміки; історія українського авангарду: проблеми, постаті, твори; вивчення історії художньо-театрального життя Львова; дослідження українського церковного мистецтва ХІХ – ХХ ст.

Основні публікації:
Малярство українського авангарду (1905–1918). – Львів: Українські технології, 1999–2000. – 300 с.

Художньо-промислова кераміка Галичини (1840–1940). – Львів: Українські технології, 2002. – 360 с.

Театральне життя Львова 1900 – 1920-х рр. – Дрогобич: Коло, 2007. – 720 с.: іл.

Архітектор Іван Левинський. – Львів: Центр Європи, 2009. – 192 с.

Герій О., Туркевич-Клімашевський А., Кодлубай І., Нога О.
"Українське церковне мистецтво: 1880-1920-ті рр. Західний регіон". – Львів, 2012. – Інститут народознавства НАН України. – НВФ "Українські технології". – Т. 1. – 400 с. з іл.

Poslowie // Plenery krzemienieckie w latach trzydziestych XX wieku. – W-wo IRSA, Krakow, 2013. – s. 229 – 235.

Anatol Martyniuk – liryczny malarz  ziemy krzemienieckiej // Anatol Martyniuk. – Kazimierz Dolny, 2013. Muzeum  Nadwiślańslie. – s. 7–8.

Архітектор Григорій Пежанський та розвиток фізичної культури в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 196 с. (у співавторстві з І.В.Савицьким).

 


Сидор Олег Федорович / Oleh Sydor

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (1994), старший науковий співробітник;
член Наукового товариства ім.Т.Шевченка (1989).


Коло наукових інтересів: історія українського мистецтва від середньовіччя до ХХ ст.; проблеми історії та теорії українського сакрального мистецтва XVI – XVIII ст., зокрема, проблема взаємодії канону і стилю; історія українського музейництва та колекціонерства.

Основні публікації:
Спадщина віків: Українське малярство ХIV – ХVIII століть у музейних колекціях Львова (у співавт. з В.І.Свєнціцькою). – Львів: Каменяр, 1990. – 72 с.: 132 іл.

Святий Василій Великий в українському мистецтві. – Львів: Місіонер, 2008. – 512 с.: іл.

Підписні та датовані ікони зі збірок Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 2011. – Т.CCLXI. – С. 561 – 607.
Собор Святої Софії в Римі. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 186 с.: іл.

Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 456 с.: іл.

Витоки і трансформації традицій українського сакрального мистецтва // Велике і величне: З нагоди 1025 хрещення Київської Русі (Каталог виставки). – Київ, 2013. – С. 18 – 27.

Збірки Національного музею у Львові: етапи формування у контексті ідей, ідеологій, політичних реалій. // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомл. Міжнародної наук. конф., Львів, 25-27 вер. 2013 р./ Національний музей у Львові ім. А.Шептицького. – Львів, 2013. – С.415–425.

З історії львівської мистецької шевченкіани // Народознавчі зошити. – 2014. – Вип. 6. – С. 1112 – 1141.

З мистецьких сюжетів роду Шептицьких // Галицька Брама. – № 4 – 6 (244-246). – С. 2 – 8.

Естафета поколінь і звершень: від Митрополита Андрея Шептицького – до Патріарха Йосифа Сліпого // Art-class (Всеукраїнський освітньо-мистецький часопис). – 2015 / 1–2 («Мойсей Українського Духа»). – С. 302–309.

 

 

Фесенко Дарія Володимирівна / Darija Fesenko

молодший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (2009).
dariya-fesenko@wp.pl


Коло наукових інтересів: монументальне малярство XVII – XVIII ст., іконографія українського сакрального мистецтва, оздоблення храмових інтер’єрів.

Основні публікації:
Францисканський мотив у стінопису костелу бернардинців св. Андрія у Львові // Українська Академія мистецтва : Дослідницькі та науково-методичні праці. – К. : ТОВ “ДІА”, 2008. – Вип. 15. – С. 329–342.

Іконографія та ідейний зміст стінопису колишнього костелу отців Кармелітів босих у Львові // Бюлетень 10. Інформаційний випуск присвячений 25-річчю Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України. – Львів, 2008. – Вип. 1 (10). – С. 115–121.
 
Квадратура у стінописі XVIII ст. Східної Галичини на тлі західноєвропейського мистецтва бароко // Українське мистецтвознавство. Матеріали, дослідження, рецензії. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 58–63.
Похвала Пречистій Діві у розписах Львівського кафедрального собору Взяття до неба Пресвятої Богородиці // Homo Creator et Receptor Artium: Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – S. 267 – 278.

Розписи монастирської церкви Різвда Борогодиці в Горече (Чернівці) // Питання історії України. Зб. наук. пр. кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2012. – Т. 15. – С. 126–137.

Іконографічні програми стінопису галицьких костелів отців бернардинців та сестер кларисок // Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті: колективна монографія / [голов. ред. Г. А. Скрипник, відп. ред. Л. К. Вахніна] ; авт. : Л. К. Вахніна, Г. І. Веселовська, В. Д. Головатюк та ін.. ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2012. – С. 199–232.