UA

Презентація книги М. Є. Станкевича «Етноестетика. Філософія народного мистецтва»

03 березня 2020 р.
   20.02.2020 р. о 16.00 в актовій залі Інституту Народознавства НАН України відбулася презентація книги Михайла Станкевича «Етноестетика. Філософія народного мистецтва».
 
                                
                    Михайло Євстахійович Станкевич (1948— 2017)
 
 
  М. Станкевич — видатний український мистецтвознавець, етнограф, культуролог, педагог, музейник, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Національної спілки художників України, голова секції мистецтвознавства Львівської організації Національної спілки художників України, голова Спілки критиків та істориків мистецтва, лауреат премії ім. C. Гординського, лауреат премії ім. братів (Богдана та Левка) Лепких, нагороджений срібною медаллю Національної академії мистецтв України. У світі його знають як одного з найталановитіших і найпотужніших учених, істориків і теоретиків декоративного мистецтва.
 
             
М. Станкевич. Етноестетика. Філософія народного мистецтва. Івано-Франківськ—Київ—Львів, 2020.
 
 
 Книга М. Станкевича — це перша спроба окреслити найвиразніші контури етноететики, осягнувши її найважливіші сутнісні прояви. Композиція «Етноестетики» побудована за системно-морфологічним принципом, який, за словами автора, «відповідає завданням книги — показати різновекторність і поліфункціональність етноестетичних категорій». У цій монографії значна увага приділена питанням семіотики і семантики, морфології і типології етномистецтва. Названа праця — вагомий підсумок його наукового доробку, в ній автору вдалося ствердити важливу роль етноестетики для забезпечення максимально високого рівня теоретичних узагальнень при дослідженні народного мистецтва.
   Модератором презентації була завідувачка відділу народного мистецтва, голова Спілки критиків та істориків мистецтва, с.н.с., к.м. Людмила Герус. Вона зазначила, що Михайло Станкевич спонукав колег до професійного зростання і під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 8 працівників названого відділу. Розпочав презентацію директор ІН НАНУ, академік НАНУ, д.і.н., професор Степан Павлюк, який підкреслив, що завдяки організаторським здібностям вченого, його ідеям, очолюваний ним впродовж 17 років відділ до сьогодні є творчим, активним і потужним осередком з дослідження народного мистецтва.
 
Учасники презентації монографії М. Станкевича «Етноестетика» 
 
 
Зі спогадами про відомого вченого поділилася найближча колега Михайла Євстахійовича, п.н.с., д.м., професор Олена Никорак, яка відзначила, що дослідник був генератором багатьох сміливих і масштабних ідей, більшість з яких йому вдалося успішно реалізувати. Він написав чотири ґрунтовні академічні монографії, був співавтором 10 колективних монографій, автором майже 230-ти наукових статей. Поступове зростання М. Станкевича від історика мистецтва до ґрунтовного теоретика відзначили завідувачка кафедри історії і теорії мистецтв ЛНАМ, д.м., професор, академік НАМ України Галина Стельмащук і завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ, д.м., професор, член кореспондент НАМ України О. М. Голубець, колишні колеги вченого. Останній підкреслив що Михайло Станкевич вмів розв’язувати коло поставлених проблем систематично, структуровано і послідовно. Думку про важливість презентованої книги для сучасності розвинув декан факультету історії і теорії мистецтва, д.м., професор Ростислав Шмагало. Заступник ректора з наукової роботи ЛНАМ, к.м., залужений діяч культури і мистецтв Роман Яців зауважив, що у представленій публікації вченому вдалося вийти на глибинні смисли мистецтва, які дають відповіді на фундаментальні питання духовної та естетичної творчості. В «Етноестетиці» поняття аксіології стало одним із принципових задач для М. Станкевича як дослідника і теоретика.
 
 Своїми враженнями про спілкування зі М. Станкевичем поділилися професор кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», д.м., член-кореспондент НАМ України Олег Боднар та генеральний директор Національного музею у Львові ім. А. Шептицького, заслужений працівник культури України, член Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв Ігор Кожан. 
  З-посеред запрошених із інших міст гостей, першою виступила доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, к.м. Марія Маркович. Вона підкреслила значення М. Станкевича у формуванні мистецтвознавчого осередку в м. Тернопіль. Завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, к.м., доцент Олег Чуйко відзначив непересічні організаційні здібності Михайла Євтахійовича, за сприяння якого була створена Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій у м. Івано-Франківськ.
  З подякою усім присутнім завершив презентацію син М. Станкевича к.м. Юрій Станкевич.