UA

Колективна вимога працівників Інституту народознавства НАН України

03 лютого 2016 р.

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ  НАРОДОЗНАВСТВА

79000, Львів-центр, проспект Свободи, 15; тел.297-01-57, 297-10-69;  fax:297-01-55

National Academy of Sciences of Ukraine

THE ETHNOLOGY INSTITUTE

15 Svobody Avenue, Lviv 79000 Ukraine Phone: 297-01-57, 297-10-69;  fax:297-01-55

_______________ № ____

На ______ від _________

Президентові України

Голові Верховної Ради України

Прем’єр-міністру України

Президентові НАН України

Голові Профспілки працівників НАН України

 

Колективна вимога працівників Інституту народознавства НАН України

Національна академія наук України, як вища наукова самоврядна організація держави, організовує і здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, а також є чільним осередком формування наукових кадрів в Україні. За умов перманентного зменшення фінансування НАН України, фактично, відбувається маргіналізація української науки та професійної інтелектуальної діяльності в Україні, що вказує на відсутність у нинішньої влади першочергових стратегічних пріоритетів у розвитку держави. Формування таких пріоритетів на середню і довгострокову перспективу в усіх сферах життєдіяльності потребує адекватного наукового забезпечення, неможливого без фундаментальних досліджень і розвитку наукового потенціалу в державі.

Нинішній рівень фінансового забезпечення наукової діяльності, репрезентованої передусім Національною академією наук України з її столітньою дослідницькою традицією і унікальними науковими здобутками, в тому числі, у часи Незалежності України є, радше, вироком дієздатності теперішньої (виконавчої і законодавчої) влади, аніж об’єктивною оцінкою сучасного стану Академічної науки в Україні.

Українські академічні вчені доведені до такої ситуації, яка вже загрожує національній безпеці України - нехтування унікальними розробками українських учених з боку діючої влади призведе до економічного і соціального колапсу України, що неминуче позначиться на обороноздатності держави.

Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (набрав чинності 16.01.2016 р.) передбачено, що оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для його ефективної самостійної творчої діяльності. Статтею 36 (ч.2) цього ж Закону передбачено з 1 січня 2020 року встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ, виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні. Також з 1 січня 2020 року (стаття 48, ч.2) держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.

Однак, Кабінет Міністрів Яценюка упродовж останніх років відчутно скоротив видатки Державного бюджету України на наукову і науково-технічну діяльність. Через дефіцит фонду оплати праці адміністрації установ НАН України змушені запроваджувати режим неповного робочого часу, відпустки без збереження заробітної плати, скорочення наукового персоналу тощо. Украй обмежене фінансування веде до падіння престижу наукової праці, різкого скорочення чисельності наукових кадрів, еміграції талановитої української молоді, а, отже, істотного збіднення інтелектуального потенціалу нашої держави. Фактично, запроваджувати норми Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо фінансування науки через кілька років вже не буде для кого.

Доведенні обсяги фінансування у першому кварталі 2016 року не забезпечать видатки академічних установ навіть за такими захищеними статтями як: виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг.

З метою зупинення подальшого руйнування Національної академії наук України та невідкладного вирішення фінансових проблем академічної науки вимагаємо:

1. Переглянути Державний бюджет 2016 року щодо фінансування Національної академії наук України на рівні мінімальної сумарної потреби (2 млрд. 700 млн. грн.).

2. Забезпечити розподіл коштів на розвиток інфраструктури НАН України та фундаментальних і прикладних досліджень установ, належної оплати праці вчених, з метою поступового доведення її до рівня, визначеного статтею 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3. Припинити ганебну практику "оптимізації чисельності" академічних установ: запровадження режиму неповного робочого часу, відпусток без збереження заробітної плати, згортання перспективних наукових проектів та ліквідації наукових відділів, скорочення наукових фахівців на вимогу та публічні погрози Прем’єр-міністра України та інших очільників.

4. Фінансування діяльності НАН України довести до рівня необхідного наукового і науково-технічного забезпечення європейських академічних учених.

5. Забезпечувати державним замовленням українських вчених та невідкладне використання оригінальних економічно ефективних наукових розробок, ідей, досліджень тощо для поступального розвитку української нації.

6. ЦК Профспілки працівників НАН України разом з Президією НАН України невідкладно розпочати процедуру оскарження в судах порушення Кабміном України Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», що призвело до матеріального і морального приниження науковців в Україні, до еміграції талановитої наукової молоді та перманентної стагнації всієї наукової інфраструктури НАН України.

 

У разі ігнорування наших вимог, подальшої бездіяльності Уряду у вирішенні нагальних проблем вітчизняної академічної науки, що призводить до порушення конституційних прав науковців, ми, працівники Інституту народознавства НАН України, залишаємо за собою право сприяти організації загальноакадемічного страйку з максимальним оприлюдненням у вітчизняних та закордонних ЗМІ.

Доручаємо представляти наші інтереси та забезпечувати захист конституційних прав працівників Інституту народознавства НАН України Президії ЦК Профспілки працівників НАН України та Голові Профспілки – ШИРОКОВУ АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ.


 

Керівник зборів трудового колективу

Інституту народознавства НАН України

директор Інституту народознавства НАН України,

академік НАН України, д.і.н., проф. С.П. Павлюк


 

Голова Профкому

Інституту народознавства НАН України

с.н.с., к.і.н. М.П. Балагутрак