UA

РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ НА ЗАХИСТ НАУКИ В УКРАЇНІ

18 березня 2016 р.

 

16 березня 2016 року об 11 годині біля пам'ятника Т.Шевченку у Львові відбувся мітинг "На захист науки в Україні", організований Львівською регіональною організацією профспілки працівників Національної академії наук України. Мітинг зібрав біля 500 учасників. Шляхом загальної згоди ухвалено таку резолюцію.

Ми, учасники мирного громадянського мітингу у Львові, висловлюємо глибоку стурбованість руйнівними процесами в науковій сфері держави. Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" значно скорочено фінансування Національної академії наук України, в результаті чого доведені обсяги коштів у першому кварталі 2016 року не забезпечують видатків академічних установ Львівщини навіть за такими статтями як виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг.

Національна академія наук України як вища наукова самоврядна організація держави організовує і здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, формує висококваліфіковані наукові кадри. Ця інституція має столітню дослідницьку традицію та відзначається унікальними здобутками, в тому числі, у часи Незалежності України. Та в останні роки простежується тривожна тенденція перманентного зменшення фінансування НАН України. Цей процес ніяк не можна вважати дієвим курсом на реструктуризацію та оптимізацію академічної науки.

Через дефіцит фонду оплати праці адміністрації установ НАН України змушені запроваджувати режим неповного робочого часу, відпустки без збереження заробітної плати, скорочення наукового персоналу тощо. Щодалі т.зв. «оптимізація» коштів набуває характеру розвалювання наукової сфери, причому «знизу», у першу чергу, шляхом руйнування її первинної ланки – творчої особистості вченого. Сьогодні науковці опинилися в критичному становищі. По-перше, стали заручниками досліджень без необхідного фінансування: наукові потреби (відрядження, експедиції тощо) змушені мінімізувати та оплачувати з власної кишені. По-друге, науковці, особливо представники молодшої та середньої вікової ланки, разом зі своїми сім’ями, стоять на межі економічного зубожіння та депресивних настроїв. На державному рівні украй обмежене фінансування призводить до падіння престижу наукової праці, різкого скорочення чисельності наукових кадрів, еміграції талановитої української молоді, а, отже, істотного збіднення інтелектуального потенціалу нашої держави. У масштабах стратегії держави – це фактично, ризик економічного і соціального колапсу – тобто загроза національним інтересам України.

З метою зупинення подальшого руйнування Національної академії наук України та невідкладного вирішення фінансових проблем академічної науки вимагаємо:

Від Президента України:

забезпечити дотримання конституційного права науковців України на працю за освітою та фахом і відповідну її оплату.

Від Голови Верховної Ради України:

ініціювати скликання відкритих парламентських слухань щодо стану академічної науки в державі, на які запросити керівництво і членів відповідних комітетів Верховної Ради, представників міністерств фінансів, економіки та освіти і науки, керівництво НАН України та профспілки її працівників;

Від Кабінету Міністрів України:

1. Внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Державного бюджету 2016 року, забезпечивши фінансування Національної академії наук України на рівні мінімальної сумарної потреби (2 млрд. 779 млн. грн.) відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 лютого 2016 року.

2. Забезпечити виділення коштів на розвиток інфраструктури НАН України та фундаментальних і прикладних досліджень установ, належної оплати праці вчених, з метою поступового доведення її до рівня, визначеного статтею 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3. Фінансування діяльності НАН України довести до рівня необхідного наукового і науково-технічного забезпечення європейських академічних учених.

4. Забезпечити державним замовленням українських вчених та невідкладне використання оригінальних економічно ефективних наукових результатів для поступального розвитку української держави.

5. Припинити практику декларативного поетапного підвищення заробітної плати працівникам Національної академії наук України без реального фінансування видатків на фонд оплати праці установ.

 

Закликаємо регіональні організації Профспілки працівників НАН України продовжити акцію почергово в Дніпропетровську, Миколаєві, Одесі, Харкові, Києві.

 

Від імені учасників мітингу

 

голова Львівської регіональної Т. П. Яницький

організації профспілки

працівників НАН України