UA

Найважливіші результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р.

10 січня 2018 р.

 

У 2017 р. в ІН НАН України функціонували 7 структурних підрозділів, що здійснювали наукові дослідження за такими напрямами:

– відділ історичної етнології, відділ етнології сучасності та відділ соціальної антропології – "Трансформаційні процеси традиційної і сучасної культури українців в умовах розвитку глобалізованого суспільства" (акад. НАН України С.П. Павлюк, Я.М. Тарас);

– відділ народного мистецтва та відділ фольклористики – "Надбання народного мистецтва у збагаченні й розвитку духовності українського суспільства" (Л.М. Герус, В.В. Сокіл);

– відділ мистецтвознавства і Музей етнографії та художнього промислу – "Мистецькі процеси як важливий фактор інтеграції України у світовий культурний простір" (С.І. Король, А.В. Клімашевський).

 

У 2017 р. учені Інституту народознавства НАН України опублікували 157 наукових статей (129,03 друк. арк. ) та 10 книжкових видань, серед яких:

Павлюк С.П.,Пилип’юк В.В. Зораний переліг засіяний любов’ю до Вітчизни. Львів: Видавництво “Світло й тінь”, 2017. – 166 с.

Кирчів Р.Ф. Історія української фольклористики. Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 524 с.

Сокіл В.В. Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні. – Інститут народознавства. Львів. «Манускрипт»,  2017. – 448 с.

Кісь О.Р. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 288 с.

Іванкова-Стецюк О.Б. Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення в територіальних громадах України (аналітичні записки на полях) / За ред. О. Іванкової-Стецюк, Г.Селещука; Карітас України. – Стрий: Видавничий дім «Укрпол»», 2017. – 64 с.

Загальний обсяг друкованої продукції 314,91 друк. арк.

 

У 2017 р. учені підготували до друку 82 наукові статті та 9 монографій, серед яких:

  • «Церковне мистецтво України: У 3-х т.» Т. І. Архітектура. Монументальне мистецтво. Т. 2. Образотворче мистецтво. Т.3. Декоративне мистецтво. – 110 авт. арк; іл.

  • Міжетнічні відносини та етнокультурні процеси в міжвоєнній Галичині (автор – П.І. Чорній, 12 авт. арк.)

  • Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) (автор – А.В. Зюбровський, 10 авт. арк.)

Загальний обсяг підготовленої продукції 557,75 авт. арк., який у середньому становить 6,5 авт. арк. на кожного наукового співробітника.

 

Науковці брали активну участь у пропаганді та популяризації результатів власних наукових досліджень на конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів тощо. Упродовж 2017 року вони виголосили 158 доповідей, з них — 98 і на міжнародних, 44 на всеукраїнських та 16 на регіональних наукових заходах.

ІН НАН України у 2017 р. продовжував здійснювати підготовку наукових кадрів на третьому та четвертому освітньо-наукових рівнях. У 2017 р. до аспірантури ІН НАН України вступило 2 особи, які першими навчатимуться за новою навчальною програмою. Водночас, цьогоріч відбувся перший випуск з докторантури, 2 особи успішно завершили навчання, а 1 особа вступила, зараз у докторантурі перебувають 7 науковців.

Широку програму пропаганди культурних надбань українського народу здійснював у 2017 році Музей етнографії та художнього промислу Інституту, який улаштував 26 тимчасових короткотривалих виставкових проекти, з яких 5 міжнародних. У 2017 році постійні експозиції Музею та тимчасові виставки оглянуло понад 50 тисяч осіб.

 

У 2017 р. учені Інституту були спеціальними доповідачами на засіданнях Президії НАН України:

15 березня 2017 р. на засіданні Президії НАН України акад. НАН України С.П. Павлюк виголосив доповідь «Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства».

13 грудня 2017 р. на засіданні Президії НАН України у рубриці наукових повідомлень молодих учених наукових установ НАН України А.П. Лесів виголосив доповідь «Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV – XVIII ст.».

 

Державні відзнаки у 2017 році отримали 2 учених Інституту народознавства НАН України:

  • Орден "За заслуги" І ступеня (акад. НАН України С.П. Павлюк).

  • Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки" (В.В. Сокіл)


 

Т.Пацай