UA

07 червня 2018 р.

Інститут народознавства Національної академії наук України

Відділ народного мистецтва

Львівська міська громадська організація «Спілка критиків та істориків мистецтва»

ІІ Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція

«Народне мистецтво на початку ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень»

 

     30 жовтня 2018 року

м. Львів, Україна

 

Запрошуються мистецтвознавці, етнологи, соціальні антропологи, культурологи, музейники, соціологи, філологи та фахівці інших дисциплін, що цікавляться народним мистецтвом кінця ХХ — початку ХХІ століття.

Мета конференціїпопуляризувати національні особливості та духовну цінність народного мистецтва, виявити та дослідити його сучасні проблеми, спрямувати наукові розвідки на потреби творчих практик ХХІ ст.

Учасники конференції візьмуть участь в обговоренні таких питань:

1. Народне мистецтво у міждисциплінарних дискурсах: теорія, методика, термінологія.

2. Місце та роль народного мистецтва у культурному просторі ХХІ століття: осередки, майстри, художні ідеї.

3. Народне мистецтво у практиках навчально-виховних закладів.   

4. Народне і академічне мистецтво: взаємозв’язки та взаємовпливи.

5. Збереження та популяризація музейних і приватних збірок народного мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, польська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Заявки на участь прийматимуться до 1 серпня 2018 року, тексти доповідей і повідомлень – не пізніше 30 вересня 2018 року (Див.: Додаток 1). Статті обсягом до 16 сторінок машинопису (включно з примітками і резюме), а також ілюстрації та підписи до них (за необхідністю) в електронному вигляді, мають бути оформлені відповідно до вимог часопису «Народознавчі зошити» (Див.: nz.ethnology.lviv.ua/avtoram/) (Див.: Додаток 2). До тексту статті мають бути подані УДК, короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу та обов’язково в перекладі англійською.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Заявки на участь та рукописні матеріали відправляти на електронну адресу оргкомітету: 

відділ народного мистецтва: folkarts.lviv@gmail.com

Матеріали будуть опубліковані в друкованому виданні:

Народознавчі зошити. — 2018. — № 6

та на сайті: nz.ethnology.lviv.ua/pronz/

Публікація статті для учасників конференції безкоштовна.

 

Оргкомітет конференції:

Герус Людмила Мечиславівна — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, ludmilagerus@gmail.com

Никорак Олена Іванівна — професор, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України.

Козакевич Олена Романівна — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України kozakevych.olena@gmail.com

Дроцик Анна Романівна — вчений секретар відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України folkarts.lviv@gmail.com

Заявка на участь - скачати

Вимоги до оформлення матеріалів конференції - скачати