UA

14 травня 2019 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Інститут народознавства Національної академії наук України

Відділ народного мистецтва

Львівська міська громадська організація «Спілка критиків та істориків мистецтва»

 ІІI Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція

«Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень»

 31 жовтня 2019 року

м. Львів, Україна

 

Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України, відділ народного мистецтва, Спілка критиків та істориків мистецтва запрошують до участі мистецтвознавців, етнологів, соціальних антропологів, культурологів, соціологів, філологів, музейних працівників та фахівців інших суміжних дисциплін, які досліджують народне мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ століття.

Мета конференції — популяризувати національні особливості й духовну цінність народного мистецтва, виявити та дослідити його сучасні проблеми, спрямувати наукові розвідки на потреби творчих практик ХХІ століття.

Учасники конференції візьмуть участь в обговоренні таких питань:

1. Народне мистецтво у міждисциплінарних дискурсах: теорія, методика, термінологія.

2. Місце та роль народного мистецтва у культурному просторі ХХІ століття: осередки, майстри, художні ідеї.

3. Народне мистецтво у практиках навчально-виховних закладів.

4. Народне і академічне мистецтво: взаємозв’язки та взаємовпливи.

5. Збереження та популяризація музейних і приватних збірок народного мистецтва.

6. Рецензії, події, ювілеї.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: заочна.

 

Заявка з назвою та тезами доповіді (2500―3500 знаків з пробілами) приймається до 30 серпня 2019 р. (Додаток 1). Доповідь слід надсилати після схвалення її теми організаторами конференції.

До програми конференції будуть включені лише доповіді, надіслані на електронну адресу folkarts.lviv@gmail.com з приміткою «Конференція» до 30 вересня 2019 р. Відповідальність за наукову новизну матеріалів несе автор рукопису, він же гарантує відсутність наукового плагіату.

Публікуватимуться доповіді, оформленні як наукова стаття, згідно з вимогами фахового часопису «Народознавчі зошити». Див.: http://nz.ethnology.lviv.ua/avtoram/.

Основні вимоги:

Обсяг статті включно з анотаціями, літературою та примітками не може перевищувати 40 000 знаків з пробілами (близько 15 машинописного тексту).

Учасники конференції, які не мають наукового ступеня, зобов’язані разом зі статтею надіслати рецензію, засвідчену кандидатом або доктором наук (фахівцем за профілем) із зазначенням новизни, актуальності та професійного рівня поданих матеріалів. Підпис рецензента повинен бути засвідчений печаткою установи або її кадрового відділу.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тексти, які не відповідають тематиці конференції, науковим критеріям та вимогам оформлення. Усі рукописи проходять рецензування.

Публікація статті для учасників конференції безкоштовна.

 

Оргкомітет конференції:

Герус Людмила Мечиславівна — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, ludmilagerus@gmail.com

Никорак Олена Іванівна — професор, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, olenanykorak@gmail.com

Козакевич Олена Романівна — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України,kozakevych.olena@gmail.com

Федорчук Олена Степанівна — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, folena@i.ua

Куцир Тетяна Василівна молодший науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, sonechko_29@ukr.net

 

ДОДАТОК 1

 

Заявку на участь потрібно подавати двома мовами українською та англійською.

ЗАЯВКА

на участь у

ІІI Міжнародній міждисциплінарній заочній конференції

«Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень»

м. Львів, 31 жовтня 2019 р.

 

Прізвище, ім’я, по-батькові:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Місце роботи / навчання:

Посада:

Поштова адреса установи:

Особиста електронна адреса:

Особистий номер мобільного телефону:

Назва доповіді:

Основні тези доповіді (до 10 рядків тексту):

Інформація про професійні здобутки та коло наукових зацікавлень автора (до 7 рядків тексту):