UA

Аспірантура та докторантура

При Інституті народознавства НАН України діє аспірантурата докторантура, якіздійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:

Аспірантура :
1) етнологія (07.00.05);
2) мистецтвознавство, образотворче мистецтво (17.00.05);
3) мистецтвознавство, декоративно-ужиткове мистецтво (17.00.06);
4) фольклористика (10.01.07)
Навчання в аспірантурі проводиться з відривом від виробництва (стаціонарна форма навчання, термін навчання - 3 роки) та без відриву від виробництва (заочна форма навчання, термін навчання - 4 роки).

Докторантура:

1) етнологія (07.00.05);
2) мистецтвознавство, декоративно-ужиткове мистецтво (17.00.06);
3) фольклористика (10.01.07)
Навчання в докторантурі проводиться з відривом від виробництва, термін навчання - 3 роки.

Вступники до аспірантури або докторантури подаютьна ім"я керівника Інституту народознавства НАН Українитакі документи:

1) заяву на ім'я директора Інституту;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) перелік опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.


При вступі до докторантури, крім того, додаються:

1)  розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття наукового ступеня за кордоном  – копію нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Термін подачі документів - до 9 вересня поточного року

 

Контакти:

З питань вступу до аспірантурита докторантури  звертатись до Вченого секретаря Дяківа Володимира Михайловича
телефон (032) 297-01-57 або (0322) 55-31-26
факс (032) 297-01-55
електронна пошта ina@mail.lviv.ua