UA

Аспірантура та докторантура

При Інституті народознавства НАН України діють аспірантура та докторантура, які здійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 032-історія та археологія.

 

Аспірантура

Інститут народознавства НАН України має ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  зі спеціальностей 032-історія та археологія. (Наказ МОН України № 1481 л від 31.10.2016 р.). Ліцензований обсяг – 10 осіб.

 

Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

Початок завчання в аспірантурі 1 листопада , докторантурі – 1 вересня.

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ В 2021 РОЦІ

Програма фахових вступних випробувань для спеціальності 032 історія та археологія (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти; спеціалізація - етнологія).

 

Питання на вступний іспит з Історії України (Всесвітньої історії) на докторську (PhD) програму.

 

 

Прийом документів до аспірантури: з 1 червня до 10 вересня.

Довідки: учений секретар ІН НАН України, к.і.н. Тамара Анатоліївна Пацай; тел.: +38 (032) 297-01-57, patsay@nas.gov.ua

 

 

Положення про організацію освітньо-наукового процесу для аспірантів в Інституті народознавства НАН України

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

Силабус дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етнографічне районування України".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія етнології".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етнічна історія України в світлі даних антропології".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Українське народне мистецтво: морфологія, історія".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Усна історія: теорія і методологія".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Методика польових етнологічних досліджень".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Антропологія фольклору".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Гендерний підхід в історичних дослідженнях".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Розвиток української етнології у ХХ - на початку ХХІ ст.".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Етногенез українців".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна архітектура України".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Антропологічний склад українського народу".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Соборницька візія українського етнокультурного простору в народознавчих дослідженнях І пол. ХІХ ст.".

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна релігійність українців".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Українське народне вбрання і тканина".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладне мистецтво України в музеях Львова: передача художнього досвіду поколінь".

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Народна обрядовість українців: традиції та новації".

 
 
Навчальний план Інституту народознавства для аспірантів за спеціальністю 032 історія та археологія (2016)
 
Освітньо-наукова програма - 032 Історія та археологія (2020)
 
Освітньо-наукова програма - 032 Історія та археологія (2016)